Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Bij een bedrijfsovername gaan doorgaans alle medewerkers mee over naar de ‘nieuwe’ werkgever. In principe zetten ze daar hun werkzaamheden voort binnen dezelfde functie. Als hun functie toch vervalt, dan moet een gelijkwaardige functie worden aangeboden zonder dat de werknemer wordt geraakt in de verdere arbeidsvoorwaarden. Dat de bal niet alleen bij de werkgever ligt, blijkt uit de uitspraak die ik in deze blog wil bespreken.

Wat is er gebeurd?

Een werknemer is lange tijd in dienst geweest bij Optios B.V. Dat bedrijf voegt zich begin 2023 met twee andere vennootschappen samen om zo onder één naam, Puls, verder te gaan met hun activiteiten. Voordat die samenvoeging werkelijkheid werd, zijn tussen werkgever en werknemer meerdere gesprekken gevoerd over mogelijke nieuwe functies binnen het nieuwe bedrijf omdat de oude functie van werknemer definitief zou vervallen. De eerste functie die werknemer dan krijgt aangeboden gaat uiteindelijk niet door omdat partijen verschillen over de exacte invulling van die functie. De door de werkgever daarna aangeboden (tweede) functie had de werknemer graag aanvaard, maar er zou al te veel zijn gebeurd en daarom heeft zij deze tweede functie geweigerd. Ook zou Optios de invulling van deze tweede functie nog niet voldoende hebben uitgewerkt waardoor zij deze niet hoefde te accepteren. Een en ander leidt er volgens de werknemer toe dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om haar een gelijkwaardige functie aan te bieden en dat de arbeidsovereenkomst door toedoen van de werkgever is beëindigd. Dat zou betekenen dat zij recht zou hebben op een riante transitievergoeding, een schadevergoeding voor de gang van zaken en doorbetaling van salaris over de opzegtermijn. Optios is het daar niet mee eens en stelt dat zij een gelijkwaardige functie hebben aangeboden. Dat is voer voor een procedure.

Wel of geen fout van de werkgever?

De door werkgever aangeboden functies worden door de werknemer beide als gelijkwaardig gezien. Die vraag hoeft de rechter dus niet te beantwoorden. De vragen die de rechter uiteindelijk wel moet beantwoorden is of Optios de eerst aangeboden functie had mogen intrekken en of de tweede functie op een juiste manier was aangeboden. Het antwoord op die vragen daarop luidt bevestigend. Het is namelijk aan de werkgever om haar organisatie vorm te geven en als de werknemer het niet eens is met de visie van de werkgever wat betreft de invulling van een nieuwe functie dan hoeft de werkgever deze functie niet meer aan te bieden aan de werknemer. Dat aanbod mocht zij dus intrekken. Wat betreft de tweede functie legt de rechter de bal bij de werknemer. Als de werknemer daadwerkelijk had gevonden dat er te weinig informatie beschikbaar was, dan had de werknemer zelf moeten informeren naar de exacte invulling van de functie. Deze kon zij dus niet zomaar weigeren op grond van het feit dat het eerste aanbod ingetrokken was en dat er te weinig informatie zou zijn over de tweede functie. De rechter wijst de verzoeken af en de werknemer blijft met lege handen (en zonder baan) achter.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt eens te meer dat het bij een bedrijfsovername voor zowel de werkgever als werknemer belangrijk is om je in te blijven zetten om een goede overgang te bewerkstelligen. In de besproken situatie kon de werknemer zich niet zomaar terugtrekken uit die gesprekken en had zij meer mee moeten denken of moeten informeren wat betreft de tweede functie.

Mocht uw baan op de tocht komen te staan door een bedrijfsovername van uw werkgever, of bent u werkgever en wilt u een bedrijfsovername in goede banen leiden, neem dan contact op met onze specialisten.   

Geschreven door:

mr. Ewout Lassche

mr. Ewout Lassche.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken