banner

Parafeer alle pagina's!

U kent het waarschijnlijk wel. Dikke overeenkomsten die op alle pagina’s moeten worden geparafeerd met op de laatste pagina een handtekening. U kunt er even bezig mee zijn. Toch is het belangrijk dat uit elke pagina door het plaatsen van een paraaf of een handtekening blijkt of een partij hiermee akkoord is. De ondertekening geeft namelijk bewijskracht aan die pagina. Belangrijk dus. Dit bleek laatst ook maar weer eens uit een uitspraak.

Waar ging het om? 

Het was een normale situatie. De koper kocht een appartement. De koop werd vastgelegd in een notariële akte. Nadat de koper de koopprijs had voldaan en het appartement was geleverd, werd er ineens door de verkoper (conservatoir) beslag gelegd op onder meer het appartement van de koper. Wat blijkt, de verkoper stelde dat hij de koper € 150.000,- had geleend om het appartement te kunnen kopen. De koper wist echter van niets.

De leningovereenkomst

Het belangrijkste stuk in deze rechtszaak is een leningovereenkomst van twee pagina’s. De koper geeft echter aan dat deze overeenkomst een vervalsing is. De handtekeningen op de laatste pagina zijn wel echt, maar ze zijn op een leeg handtekeningenblad gezet dat volgens koper bij een andere conceptovereenkomst hoort. De verkoper heeft, volgens de koper, pagina één toegevoegd en onder de handtekeningen zelf ook nog wat tekst toegevoegd. Wat nu?

Wat doet de rechter?

De rechter onderzoekt allereerst of de leningovereenkomst een onderhandse akte is (een onderhandse akte is een akte die niet is opgesteld door bijvoorbeeld een notaris, maar door de partijen zelf). Een onderhandse akte zal namelijk, behalve als het tegendeel wordt bewezen, bewijs opleveren voor de leningovereenkomst tussen de verkoper en de koper.

De rechter wijst naar artikel 156 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In dat artikel staat dat akten ‘ondertekende geschriften’ zijn, die bedoeld zijn om als bewijs te dienen. Maar wanneer is iets nu ‘ondertekend’? De rechter geeft aan dat uit dat woord en de parlementaire stukken blijkt dat datgene wat boven de handtekening staat ‘ondertekend’ is en dus de akte is. De rechter past dit toe en oordeelt dat van de eerste, niet-ondertekende pagina niet kan worden gezegd dat die boven de akte staat. Dat zou anders makkelijk tot misbruik kunnen leiden. De rechter geeft daarbij wel aan dat dat anders zou kunnen zijn als vaststaat of is vastgesteld dat de eerste pagina bij de tweede pagina hoort, maar dat is niet het geval. De koper heeft juist aangegeven dat hij de eerste pagina niet kent. Wat betreft de tekst die onder de handtekening is toegevoegd, geeft de rechter aan dat ook dat niet tot de akte behoort.

De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een onderhandse akte en dus ook geen sprake van dwingend bewijs dat de verkoper aan de koper € 150.000,- heeft geleend. De verkoper zal dat dus op een andere manier moeten bewijzen.

Wilt u de uitspraak van de rechter lezen? U vindt deze hier.

Wat moet u doen?

Ondanks de tijd, moeite, pijnlijke hand en de inkt, onderteken of parafeer iedere pagina van een overeenkomst! Dat voorkomt problemen als uw wederpartij zegt dat bepaalde kwesties niet zijn overeengekomen. U loopt dan in ieder geval niet het risico dat u de niet-ondertekende pagina’s op een andere manier moet bewijzen. Dat zou namelijk weleens lastig kunnen worden. Maak dan ook gebruik van de bewijskracht van een onderhandse akte. Ondertekenen en paraferen: een kleine moeite, een groot plezier!

Mocht u vragen hebben over de ondertekening/parafering van overeenkomst, vragen over de uitleg van overeenkomsten en/of andere vragen, neem dan gerust contact met mij op!

mr. Claudelle Schimmel-Blom

< Terug naar overzicht