banner

Voorstel: pensioen automatisch verdelen bij echtscheiding

Begin dit jaar (9 maart 2018) deed de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, een voorstel tot automatische verdeling van het pensioen over beide ex-echtgenoten na echtscheiding. De bedoeling van de minister is om ervoor te zorgen dat ex-echtgenoten niet meer levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen over hun pensioen en zij meer regie krijgen over hun eigen financiƫle planning.

De huidige situatie: verevening pensioenrechten

Als u gaat scheiden of bent gescheiden, heeft zowel u als uw (ex-)echtgeno(o)t(e) in beginsel recht op de helft van het door ieder van u tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen. In de meeste gevallen gaat die verdeling via de zogenaamde pensioenverevening. Dat houdt in dat wanneer u of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) met pensioen gaat, de betreffende pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen zal uitkeren aan u of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) en vice versa.

Voor pensioenverevening is nodig dat de pensioenuitvoerder op de hoogte is van uw echtscheiding. Hiervoor dienen u en uw (ex-)echtgeno(o)t(e) door middel van het formulier "Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen" binnen twee jaar na de ontbinding van uw huwelijk (zijnde de echtscheiding) een vereveningsverzoek in te dienen bij de pensioenuitvoerder.

Doet u en/of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) dat niet óf doet u of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) dat te laat, dan is de pensioenuitvoerder niet langer verplicht om mee te werken aan de pensioenverevening. U en uw (ex-)echtgeno(o)t(e) moeten dan de verdeling en de uitbetaling van het ouderdomspensioen zelf regelen, met alle problemen van dien.

Het voorstel: automatische verdeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het bovenstaande veranderen. Volgens hem moet de verdeling van ouderdomspensioen eenvoudiger kunnen. Om die reden stelt hij een automatische verdeling voor. Dit houdt in dat de pensioenuitvoerders de pensioenrechten direct na scheiding gaan verdelen tussen de ex-echtgenoten en niet pas vlak voor de ingang van het pensioen. Hierdoor kunnen u en uw (ex-)echtgenoot(e) los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen, waardoor u beiden meer regie op uw eigen financiële planning krijgt.

De aanpassing: aanpassing Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Minister Koolmees voornemen is dit te regelen door een aanpassing van de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De komende tijd zal de minister het voorstel verder uitwerken. Hij zal daar onder meer de pensioensector bij betrekken. De minister wil het voorstel tot aanpassing medio 2019 met de Tweede Kamer bespreken.

Of en zo ja op welke termijn het wetsvoorstel zal worden aangenomen, is niet met zekerheid te zeggen. Via onze website houden wij u omtrent relevante ontwikkelingen op de hoogte. Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van het familierecht, neemt u dan contact op met mij of  mijn collega Danique Linders.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/09/pensioen-automatisch-verdeeld-bij-scheiding

< Terug naar overzicht