Pensioenverevening bij echtscheiding: let op de termijn!

De tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenrechten kunnen bij een scheiding worden verdeeld. Dit wordt de pensioenverevening genoemd. Wij leggen uit in welke situaties beide ex-partners recht hebben op een deel van het ouderdomspensioen en waar je op moet letten als je hier een beroep op doet.

Voorwaarden pensioenverevening

Als er geen afwijkende afspraken gemaakt zijn, dan hebben de ex-partners na een echtscheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Je kunt afwijken van deze standaard verevening als je daar afspraken over hebt gemaakt. Woonde je samen maar was je niet getrouwd? Dan is het mogelijk dat je de afspraken over een verevening van ouderdomspensioen hebt vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

De verschillende vormen van samenleven

Niet ieder ouderdomspensioen komt in aanmerking voor pensioenverevening: een DGA-pensioen, banksparen en een lijfrentepolis zijn uitgesloten. Ook als het pensioen erg klein is valt het pensioen niet onder de werking van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Pensioenuitvoerder tijdig inlichten

Wil je dat er rekening wordt gehouden met het verevenen van het ouderdomspensioen, dan moet je een mededeling doen aan de pensioenuitvoerder. Gebruik hiervoor het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je waar je pensioen hebt opgebouwd.

Let bij het informeren van zowel jouw pensioenuitvoerder als die van je ex-partner wel op de termijn! Je hebt hier twee jaar de tijd voor, te rekenen vanaf de datum van de ontbinding van het huwelijk/het geregistreerd partnerschap. Als je het formulier niet binnen deze termijn indient, dan houd je wel recht op de verevening van het pensioen van je ex-partner. In dat geval moet je rechtstreeks jegens je ex-partner aanspraak maken op de betaling van het pensioen dat jouw ex-partner ontvangt, en dat kan problemen opleveren.

Afwijkende afspraken over de pensioenverevening bij echtscheiding

Je mag in het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken maken over de pensioenverevening. Zo kun je de verevening uitsluiten. In dat geval ontvangen de ex-echtgenoten alleen de eigen pensioenrechten. Ook kun je afspreken dat ouderdomspensioen opgebouwd vóór het huwelijk in de pensioenverevening wordt betrokken. Stuur het echtscheidingsconvenant wel tijdig naar de pensioenuitvoerder: als je dit niet binnen de hiervoor genoemde termijn van twee jaren doet, dan hoeft de pensioenuitvoerder geen rekening te houden met de afwijkende afspraken.

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

De huidige regels voor pensioenverevening worden mogelijk met ingang van 1 januari 2022 aangepast. De standaardmethode van verevening van ouderdomspensioen wordt vervangen door conversie. Bij conversie verdeelt de pensioenuitvoerder het ouderdomspensioen op het moment van echtscheiding. Op deze manier krijgt iedere ex-partner een eigen pensioenrecht. Het voordeel van conversie is dat de afhankelijkheid tussen ex-partners wordt doorbroken. Bovendien krijgen de ex-partners direct duidelijkheid over het pensioen dat zij kwijt zijn of juist verkrijgen.

Conclusie

Het uitgangspunt bij pensioenverevening is dat de ex-partners recht hebben op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor dien je tijdig een mededeling van scheiding te doen bij de pensioenuitvoerder, anders moet je aanspraak maken op pensioenverevening via je ex-partner.

Wil je weten waar je recht op hebt na een scheiding? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek helpen wij je verder.

Gerelateerd:

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken