banner

Prejudiciële vragen over corona en huurkorting bij bedrijfsruimten

In een eerder blog schreven wij al over de huurkorting waar huurders van bedrijfsruimte van restaurants – maar bijvoorbeeld ook winkels – mogelijk recht op hebben vanwege de verplichte sluiting op last van de overheid. Inmiddels hebben diverse rechters de verzoeken om huurkorting van wanhopige huurders gehonoreerd. Tijd voor een update.

Huurkorting & corona

Pijn gelijkelijk verdelen

Het honoreren van deze verzoeken gebeurde veelal op grond van onvoorziene omstandigheden of op grond van een gebrek. Zo zou de verplichte sluiting van de horeca en (bepaalde) winkels vanwege de coronapandemie zowel een onvoorziene omstandigheid opleveren die door partijen niet in de huurovereenkomst is verdisconteerd, als een gebrek aan het gehuurde.

Dit leidde er veelal toe dat de rechter oordeelde dat de pijn gelijkelijk over partijen verdeeld moest worden. Hierbij werd het omzetverlies (waarbij wel rekening wordt gehouden met de eventueel ontvangen TVL) als uitgangspunt genomen.

Bijvoorbeeld:
Restaurant X lijdt door de verplichte sluiting een omzetverlies van 50%. Deze ‘pijn’ moet gelijkelijk over partijen moet worden verdeeld. Dit resulteert in een huurkorting van 25% (50%:2=25%).

Vier prejudiciële vragen

Ondanks dat er door verschillende rechters inmiddels gelijkluidende uitspraken zijn gedaan over dit onderwerp, heeft de rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over het toepassen van huurkorting:

  1. Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?
  2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?
  3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?
  4. Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?

Het is nu de vraag wat de Hoge Raad zal antwoorden op deze vragen. Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in deze kwestie, zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen in een nieuwe blog.

Heeft u in de tussentijd vragen over huurkorting in tijden van corona of een andere vraag over huurrecht? Plan dan gerust een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze specialisten of raadpleeg onze corona FAQ.

Gratis kennismaken Corona FAQ

< Terug naar overzicht