Procederen over alimentatie? Advocaatkosten vaak niet aftrekbaar

Aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting. Handig! Dat scheelt weer belasting betalen. Soms kunt u ook de advocaatkosten van een procedure over een alimentatiegeschil aftrekken. Het gaat dan om advocaatkosten die gemaakt worden om partneralimentatie te verkrijgen of te behouden. Maar hoe zit dat met de kosten die worden gemaakt in een procedure om teveel betaalde alimentatie terug te vorderen? En met kosten die worden gemaakt in een verweer tegen een hogere alimentatieplicht? Kunt u die ook aftrekken?

De uitspraak

Het Gerechtshof Den Haag heeft op deze vragen antwoord gegeven.

In deze zaak was het volgende aan de hand. De man had van 1992 tot en met 2004 alimentatie aan zijn ex-echtgenote betaald. In 2010 startte zij een procedure om de opgebouwde pensioenrechten ook te verdelen. Die vordering werd door de rechtbank afgewezen. Tijdens de procedure ontdekte de man dat hij teveel alimentatie had betaald, omdat zijn ex-echtgenote veel meer verdiende dan eerst werd gedacht. Hij startte een procedure om de teveel betaalde alimentatie terug te krijgen. In beide procedures maakte de man advocaatkosten die hij vervolgens als aftrekbare kosten bij de inkomstenbelasting aanvoerde. De belastingdienst was het hier niet mee eens. De man besloot het aan de rechter te vragen.

De rechtbank te Den Haag gaf de belastingdienst gelijk. Zij oordeelde dat de advocaatkosten eigenlijk waren gemaakt om te voorkomen dat er meer alimentatie zou moeten worden betaald (de pensioenrechten) en voor het terugkrijgen van teveel betaalde alimentatie. Volgens de man waren dat, juridisch gezien, kosten tot verwerving, inning en behoud van uitkeringen en verstrekkingen (zie artikel 3.108 Wet op de Inkomstenbelasting). De rechtbank overwoog echter dat daar geen sprake van was. Overigens verwees de rechtbank hierbij naar een uitspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat ook advocaatkosten die zijn gemaakt in een procedure om minder alimentatie te hoeven betalen niet aftrekbaar zijn!

De man was het niet eens met de rechtbank. Hij stapte naar het gerechtshof. Ook door het gerechtshof werd de man in het ongelijk gesteld. Voor de uitspraak, klik hier.

Welke kosten mag u in ieder geval niet aftrekken?

De advocaatkosten die zijn gemaakt om verweer te voeren tegen een verzoek tot vaststelling of verhoging van partneralimentatie kunt u niet aftrekken. Ook advocaatkosten die worden gemaakt om teveel betaalde alimentatie terug te krijgen zijn niet aftrekbaar. Daarnaast komen ook advocaatkosten die zijn gemaakt om een alimentatieverplichting te verminderen niet voor belastingaftrek in aanmerking.

Vragen?

Heeft u over het bovenstaande vragen of wilt u meer weten over alimentatie en echtscheidingen? Neem dan gerust contact met mij op.

Mr. Job Blok, advocaat familirecht & mediator

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken