banner

Bestuursrecht

Een bestemmingsplan voor de bouw van een woonwijk. Een vergunning om een schuur te bouwen. Een besluit tot handhaving omdat je geen vergunning hebt. De afwijzing van een WIA-uitkering. Allemaal voorbeelden van besluiten die dagelijks door de overheid worden genomen. Je kunt als particulier of ondernemer iets doen tegen een besluit waar je het niet mee eens bent. Maar hoe pak je dat aan?

Als je bezwaar maakt tegen een besluit van een bestuursorgaan, denk aan een gemeente, een provincie of het UWV, dan moet je stevig in je schoenen staan. Want het bestuursrecht is heel breed en in sommige gevallen ook heel complex.

Wordt jouw bezwaar afgewezen en kun je je daar niet in vinden? Dan is er altijd nog de mogelijkheid het voor te leggen aan een rechter in een beroepsprocedure. Axius helpt je in welke fase van de strijd je je ook bevindt. Samen met jou zoeken we naar de best mogelijke oplossing en staan we je bij met persoonlijk advies.

Voor wie:
Particulieren, bedrijven, (semi-) overheden

Axius: 
bestemmingsplan • (omgevings)vergunning • dwangsom • bestuursdwang • planschade • sluiting van gebouwen • openbaarheid van wegen • horeca • sociale zekerheid

Bestuursrecht advocaten van Axius: