banner

Scheiden en pensioen: hoe moet dat?

Bij een scheiding moet u veel regelen. Wie blijft er in het huis wonen of moet het worden verkocht? Hoe regelen we het met de kinderen? En de andere spullen? Verschillende zaken waar over na moet worden gedacht. Maar wat soms vergeten wordt: een scheiding heeft ook gevolgen voor uw latere pensioen.

Hoe zit het?

Uw ex-partner heeft tijdens uw samenzijn een pensioen opgebouwd. Sinds 1 mei 1995 zegt de wet dat voor scheidingen na dit tijdstip geldt, dat u recht heeft op de helft van het opgebouwde pensioen. U hoeft hiervoor niet naar de rechter.

Toch zitten er wel wat haken en ogen aan. U dient namelijk de pensioenuitvoerder (meestal het pensioenfonds) binnen twee jaar na de datum van scheiding op de hoogte te stellen van uw scheiding. Voor deze melding kan het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ worden gebruikt. Het is voldoende als één van u de melding verricht. Als er meerdere pensioenuitvoerders zijn, dient u hen allemaal te berichten.

Mocht u de melding vergeten, heeft dat niet direct grote gevolgen. U behoudt wel het recht op de helft van het opgebouwde pensioen. De pensioenuitvoerder hoeft het alleen niet meer rechtstreeks aan u te betalen, maar u dient het bij uw ex-partner op te eisen. Hij of zij is vervolgens verplicht dat uit te keren. Er kleeft wel een mogelijk nadeel aan deze gang van zaken. U moet namelijk achteraf nog verschillende premies aan de belastingdienst betalen. De belastingdienst zal daarvoor een aanslag sturen.  

Enkele bijzonderheden

Het is ook mogelijk om andere afspraken maken over de verdeling van het opgebouwde pensioen. Dat kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Overigens kan een afwijkende verdeling ook al in de huwelijkse voorwaarden worden bepaald. U kunt daarnaast ook bepalen dat er geen enkele verdeling plaats zal vinden. Dat is bijvoorbeeld makkelijk als u beiden dezelfde pensioenhoogte hebt. Beide ex-partners dienen een andere verdeling wel te melden bij de pensioenuitvoerder(s).

Het opgebouwde pensioen wordt niet altijd verdeeld. Het bedrag waar u als ex-partner (die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd) recht op hebt, moet op het moment van uw scheiding meer zijn dan € 465,94 bruto per jaar (per 1 januari 2016).

Advies

Het is begrijpelijk dat u tijdens uw scheiding hele andere zaken aan uw hoofd hebt. Toch is het verstandig om uw scheiding te melden bij de pensioenuitvoerder(s). Daarnaast kan het raadzaam zijn om in uw eventuele scheidingsconvenant dergelijke zaken te regelen.

Naast genoemde kwesties kunnen nog meer zaken spelen als bijvoorbeeld bijzonder nabestaandenpensioen, overlijden en conversie. Heeft u vragen over scheiding en pensioen of wilt u meer weten over scheidingen in het algemeen? Neem dan gerust contact met mij op.

Mr. Job Blok, advocaat familirecht & mediator

< Terug naar overzicht