banner

Slapend dienstverband moet eindigen

Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Op grond van die wet moet een werkgever een transitievergoeding betalen als hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dat is ook het geval als de werknemer wordt ontslagen na twee jaar ziekte. Wat doen de werkgevers nu om de betaling van die transitievergoeding te voorkomen? En is dit nog wel toegestaan?

Wat is een slapend dienstverband

Veel werkgevers willen dus voorkomen dat zij aan werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn geweest een transitievergoeding moeten betalen. Zij laten daarom de arbeidsovereenkomsten met deze werknemers gewoon doorlopen. Zij maken dan dus geen gebruik van de mogelijkheid om een ontslagvergunning te vragen. De arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer is dan nog maar een ‘lege huls’: het dienstverband bestaat nog wel, maar de werknemer kan door zijn ziekte niet meer werken en de werkgever hoeft na twee jaar ziekte geen loon meer te betalen. Er is dan sprake van een zogenaamd slapend dienstverband.

Compensatieregeling Transitievergoeding

In onze blog ‘Werkgevers krijgen transitievergoeding terug’ is al beschreven dat werkgevers bij UWV terugbetaling kunnen vragen van de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is. Dat is geregeld in de Regeling Compensatie Transitievergoedingen. Die regeling biedt werkgevers een zeer gunstige faciliteit. 

Hoge Raad: Werkgevers moeten meewerken aan beëindigen slapend dienstverband

Die gunstige faciliteit brengt ook verplichtingen met zich mee. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat werkgevers verplicht zijn om op verzoek van een werknemer het slapende dienstverband te beëindigen. Juist omdat in die gevallen een werkgever een compensatie ontvangt voor de transitievergoeding die hij moet betalen, hoort het niet zo te zijn dat hij het slapende dienstverband laat voortduren en zo voorkomt dat de werknemer recht krijgt op de transitievergoeding. 

Vraag advies

Op de regel die de Hoge Raad heeft geformuleerd bestaan diverse uitzonderingen en beperkingen. Heeft u als werkgever slapende dienstverbanden? Of bent u werknemer en is uw dienstverband slapend? Neem dan voor advies contact op met één van onze specialisten arbeidsrecht. Zij kunnen ervoor zorgen dat de afwikkeling van het slapende dienstverband voor u correct plaatsvindt.

< Terug naar overzicht