banner

Staatsloterij: winkansen een lege huls?

Dat de rechtspraak zich niet enkel met corona-gerelateerde zaken bezighoudt, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Recent was in het nieuws dat de Staatsloterij enkele duizenden euro’s aan een gedupeerde deelnemer dient terug te betalen ten gevolge van misleidende reclames. Hoe steekt in deze casus de vork in de steel?

Arrest uit 2015

Het is raadzaam allereerst eerdere uitspraken te bekijken. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in 2013 reeds voor recht verklaard dat de Staatsloterij gedurende de periode 2000 tot en met 2007 misleidende mededelingen heeft gedaan over o.a. de hoogte van de prijzen, het aantal gewonnen prijzen en de winkansen.

De Staatsloterij heeft tegen deze uitspraak cassatie ingesteld, echter zonder succes. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 30 januari 3015 verklaard dat het misleidende karakter van de gevoerde reclames het economisch gedrag van een deelnemer kan beïnvloeden.

Deelnemer X

Dan nu de casus. Een consument heeft zestien jaar lang deelgenomen aan de loterijen van de Staatsloterij. Deze deelnemer (hierna: deelnemer X) heeft in een bepaalde periode in totaal € 5.247,50 uitgegeven aan loten. In diezelfde periode heeft hij € 2.336,95 aan prijzengeld gewonnen.

Deelnemer X stelt schade te hebben geleden doordat hij heeft mogen vertrouwen op de door de Staatsloterij gedane mededelingen. Volgens het oordeel van het gerechtshof, dient te worden onderzocht of de schade die Deelnemer X stelt te lijden zich ook had voorgedaan zonder de misleidende mededelingen van de Staatsloterij.

Deelnemer X stelt van wel, aangezien hij reeds per e-mail aan de Staatsloterij heeft aangegeven dat hij niet zou hebben deelgenomen als hij over de juiste informatie beschikt zou hebben.

Hoe luidt de uitspraak?

Het gerechtshof acht het aannemelijk dat een gedeelte van de consumenten geen staatsloten zouden hebben gekocht, indien de Staatsloterij juiste en volledige mededelingen zouden hebben gedaan. Dit geldt naar het oordeel van het gerechtshof ook voor deelnemer X.

Deelnemer X geeft aan op de hoogte te zijn geraakt van de misleidende mededelingen via reclamefolders, tv-commercials, de website en door trekkingsuitslagen. Dit heeft de Staatsloterij niet betwist. Het gerechtshof is van oordeel dat er een causaal verband bestaat tussen de misleidende mededelingen van De Staatsloterij en de koop van de loten door de deelnemer.

Dit resulteert erin dat deelnemer X de betalingen van de loten in de periode van 2000 tot en met 2007 teruggestort krijgt, waarbij het eerder gewonnen prijzengeld in mindering wordt gebracht. 

Conclusie

Betekent dit dat de mededelingen omtrent de winkansen bij de Staatsloterij in z’n algemeenheid een lege huls zijn? Dat durf ik niet te beweren. Uit voornoemde casus blijkt echter wel dat u als deelnemer niet blind kunt vertrouwen op de mededelingen van de Staatsloterij. Twijfelt u? Vraag gerust een gratis kennismakingsgesprek met een van onze specialisten aan.

Meer over overeenkomstenrecht

Gerelateerd:

< Terug naar overzicht