Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Bij een bedrijfsovername gaan doorgaans alle medewerkers mee over naar de ‘nieuwe’ werkgever. In principe zetten ze daar hun werkzaamheden voort binnen dezelfde functie. Als hun functie toch vervalt, dan moet een gelijkwaardige functie worden aangeboden zonder dat de werknemer wordt geraakt in de verdere arbeidsvoorwaarden. Dat de bal niet alleen bij de werkgever ligt, […]

Read More… from Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Is het toegestaan om onder werktijd – zonder medeweten van uw werkgever – sollicitatiegesprekken te plannen? Een werknemer wendde zich tot de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, omdat hij om bovenstaande reden op staande voet ontslagen is. De rechtbank heeft bepaald dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Wat was er aan de hand? De werknemer was […]

Read More… from Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Kan een bestuurder van een bv ontslagen worden? Zo ja, wanneer en hoe dan precies? In deze blog gaan we dieper in op benoeming en ontslag van de bestuurder (statutair directeur) van een besloten vennootschap en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bestuurder is vaak werknemer Vaak is de bestuurder van een bv ook werknemer van […]

Read More… from Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Te laat komen: reden voor ontslag?

Te laat komen: reden voor ontslag

Als werkgever zult u best weleens meemaken dat een werknemer te laat op het werk verschijnt. Als dat incidenteel is, zult u daar waarschijnlijk geen probleem van maken. Anders wordt het als uw werknemer structureel te laat komt. Daar kunt u dan tegen optreden, maar als dat niet helpt kunt u uiteindelijk over gaan tot […]

Read More… from Te laat komen: reden voor ontslag?

Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Er ontstaat een arbeidsconflict en een werknemer meldt zich vervolgens ziek. Zo zien we in de praktijk vaak dat een verstoorde arbeidsverhouding met ziekte gepaard gaat. Kan de werkgever bij een verstoorde arbeidsrelatie nog wel de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer ziek is? Dat kan, maar er zijn voorwaarden aan ontslag bij een verstoorde arbeidsrelatie […]

Read More… from Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Stappenplan disfunctionerende werknemer

Stappenplan disfunctionerende werknemer

Stel: een van uw medewerkers functioneert niet goed. Welke stappen moeten er in zo’n situatie worden doorlopen? U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand stappenplan. Definitie disfunctioneren Wat is disfunctioneren eigenlijk? Goed om te weten is dat disfunctioneren inhoudt dat een werknemer niet in staat is de bedongen werkzaamheden, al dan niet vastgelegd in de […]

Read More… from Stappenplan disfunctionerende werknemer

Mag een werkgever eerder of langer op werk zijn verplichten?

Mag een werkgever eerder of langer op werk zijn verplichten?

Stel: een werkgever eist dat een werknemer eerder op het werk verschijnt of na afloop langer op het werk blijft, zonder dat deze hiervoor betaald krijgt. Mag dat zomaar? Onlangs zijn er twee uitspraken verschenen die relevant zijn voor dit vraagstuk: In de rechtbank Limburg moest de rechter oordelen over de situatie waarin de werkgever […]

Read More… from Mag een werkgever eerder of langer op werk zijn verplichten?

Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

We willen onze vakantiedagen nog weleens opsparen. Maar let op, want wettelijke vakantiedagen vervallen of verjaren doorgaans na een bepaalde periode. Wanneer is dat precies? Is er sprake van uitzonderingen? Moet ik als werknemer vakantiedagen opnemen? Heb ik als werkgever de verplichting werknemers te informeren over het vervallen van hun vakantiedagen? Als advocaat arbeidsrecht zie […]

Read More… from Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

Een proeftijd: waar let u op?

Een proeftijd: waar let u op?

Een proeftijd is een kennismakingsperiode tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever kan in deze periode bekijken of de werknemer geschikt is en over de benodigde capaciteiten voor de baan beschikt. De werknemer kan bekijken of de baan aansluit op zijn wensen. Tijdens de proeftijd mag de werkgever of de werknemer per direct de […]

Read More… from Een proeftijd: waar let u op?

De rollen binnen de AVG en hun betekenis

De rollen binnen de AVG en hun betekenis

In mijn vorige blog heb ik stilgestaan bij het doel van de AVG, de vraag wanneer en op wie de AVG van toepassing is en tot slot wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Maar door wie mogen persoonsgegevens worden verwerkt en wat zijn hun verantwoordelijkheden? En hebben degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt hier ook […]

Read More… from De rollen binnen de AVG en hun betekenis