Wie bepaalt of de werknemer wel echt ziek is?

Wie bepaalt of de werknemer wel echt ziek is?

Iedereen heeft weleens een griepje waardoor ze een paar dagen niet kunnen werken. Maar wat nu als de werknemer lang of vaak ziek is en de werkgever niet (meer) gelooft dat de werknemer echt ziek is? In dit blog ga ik in op de verschillende mogelijkheden. Ziek melden bij de werkgever Wanneer een werknemer ziek […]

Read More… from Wie bepaalt of de werknemer wel echt ziek is?

Re-integratie bij ziekte: welke verplichtingen heeft de werknemer?

Re-integratie bij ziekte: welke verplichtingen heeft de werknemer?

Als een werknemer uitvalt door ziekte, moet een re-integratietraject worden gevolgd. De bedoeling daarvan is om de periode van uitval niet langer te laten duren dan nodig is en om resterende arbeidsmogelijkheden zoveel mogelijk te benutten als geen volledig herstel mogelijk is. Re-integratie is in het belang van werkgever én werknemer. Zij zijn jegens elkaar […]

Read More… from Re-integratie bij ziekte: welke verplichtingen heeft de werknemer?

Toch niet werken waar je wilt

Toch niet werken waar je wilt

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ leek flinke stappen te maken. Het wetsvoorstel was herzien aan de hand van het advies van de Raad van State en de Tweede Kamer had deze met een ruime meerderheid van 125 van de 150 stemmen aangenomen. Bij stemming door de Eerste Kamer is het wetsvoorstel, tegen de […]

Read More… from Toch niet werken waar je wilt

Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Bij een bedrijfsovername gaan doorgaans alle medewerkers mee over naar de ‘nieuwe’ werkgever. In principe zetten ze daar hun werkzaamheden voort binnen dezelfde functie. Als hun functie toch vervalt, dan moet een gelijkwaardige functie worden aangeboden zonder dat de werknemer wordt geraakt in de verdere arbeidsvoorwaarden. Dat de bal niet alleen bij de werkgever ligt, […]

Read More… from Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Is het toegestaan om onder werktijd – zonder medeweten van uw werkgever – sollicitatiegesprekken te plannen? Een werknemer wendde zich tot de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, omdat hij om bovenstaande reden op staande voet ontslagen is. De rechtbank heeft bepaald dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Wat was er aan de hand? De werknemer was […]

Read More… from Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Kan een bestuurder van een bv ontslagen worden? Zo ja, wanneer en hoe dan precies? In deze blog gaan we dieper in op benoeming en ontslag van de bestuurder (statutair directeur) van een besloten vennootschap en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bestuurder is vaak werknemer Vaak is de bestuurder van een bv ook werknemer van […]

Read More… from Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Te laat komen: reden voor ontslag?

Te laat komen: reden voor ontslag

Als werkgever zult u best weleens meemaken dat een werknemer te laat op het werk verschijnt. Als dat incidenteel is, zult u daar waarschijnlijk geen probleem van maken. Anders wordt het als uw werknemer structureel te laat komt. Daar kunt u dan tegen optreden, maar als dat niet helpt kunt u uiteindelijk over gaan tot […]

Read More… from Te laat komen: reden voor ontslag?

Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Er ontstaat een arbeidsconflict en een werknemer meldt zich vervolgens ziek. Zo zien we in de praktijk vaak dat een verstoorde arbeidsverhouding met ziekte gepaard gaat. Kan de werkgever bij een verstoorde arbeidsrelatie nog wel de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer ziek is? Dat kan, maar er zijn voorwaarden aan ontslag bij een verstoorde arbeidsrelatie […]

Read More… from Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Stappenplan disfunctionerende werknemer

Stappenplan disfunctionerende werknemer

Stel: een van uw medewerkers functioneert niet goed. Welke stappen moeten er in zo’n situatie worden doorlopen? U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand stappenplan. Definitie disfunctioneren Wat is disfunctioneren eigenlijk? Goed om te weten is dat disfunctioneren inhoudt dat een werknemer niet in staat is de bedongen werkzaamheden, al dan niet vastgelegd in de […]

Read More… from Stappenplan disfunctionerende werknemer

Mag een werkgever eerder of langer op werk zijn verplichten?

Mag een werkgever eerder of langer op werk zijn verplichten?

Stel: een werkgever eist dat een werknemer eerder op het werk verschijnt of na afloop langer op het werk blijft, zonder dat deze hiervoor betaald krijgt. Mag dat zomaar? Onlangs zijn er twee uitspraken verschenen die relevant zijn voor dit vraagstuk: In de rechtbank Limburg moest de rechter oordelen over de situatie waarin de werkgever […]

Read More… from Mag een werkgever eerder of langer op werk zijn verplichten?