Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

U kent het mantra ‘wie eist, bewijst’ waarschijnlijk wel. Dit mantra wordt beschouwd als het uitgangspunt binnen het bewijsrecht. Bewijzen is lang niet altijd zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Zo kan het in de aanloop naar een procedure of tijdens een procedure voorkomen dat een partij bekend is met de inhoud […]

Read More… from Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt (WDH) in 2016 is het voor verhuurders mogelijk om huurovereenkomsten voor woonruimten voor bepaalde tijd te sluiten. Voor de verhuurder is het van groot belang om de bepaalde tijd op een juiste manier overeen te komen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een huurovereenkomst voor […]

Read More… from Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Kan een bestuurder van een bv ontslagen worden? Zo ja, wanneer en hoe dan precies? In deze blog gaan we dieper in op benoeming en ontslag van de bestuurder (statutair directeur) van een besloten vennootschap en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bestuurder is vaak werknemer Vaak is de bestuurder van een bv ook werknemer van […]

Read More… from Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Afwijken van het bestemmingsplan: drie mogelijkheden

Afwijken van het bestemmingsplan: drie mogelijkheden

Het bestemmingsplan bepaalt welk gebruik van een locatie wel of niet is toegestaan. Soms heb je als burger of ondernemer echter een ander gebruik voor ogen. Je kunt dan een vergunning aanvragen om afwijken van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Je hebt daarbij drie opties, die we hier uiteenzetten. Drie afwijkingsvergunningen De mogelijkheid tot afwijken […]

Read More… from Afwijken van het bestemmingsplan: drie mogelijkheden

Omgevingsvergunning voor bouwen moet verleend worden

Omgevingsvergunning voor bouwen moet verleend worden

Het is voor burgers en ondernemers soms best twijfelachtig of zij een omgevingsvergunning voor bouwen wel gaan krijgen. Eigenlijk is dat niet nodig. Het valt namelijk best te voorspellen. Als aan bepaalde eisen wordt voldaan, moet het college van burgemeester en wethouders de vergunning verlenen. Dat wordt juridisch het ‘limitatief-imperatief stelsel’ genoemd. En dat kan […]

Read More… from Omgevingsvergunning voor bouwen moet verleend worden

Huurachterstand: wat te doen als verhuurder?

Huurachterstand: wat te doen als verhuurder?

Een huurder die de huur vaak te laat betaalt en de achterstallige huur zelfs tot meerdere maanden laat oplopen. Kan dat op korte termijn worden aangepakt? Of raakt u als verhuurder verzeild in een lange procedure, met als risico dat de huurder de huurachterstand steeds verder laat oplopen? Bodemprocedure duurt te lang Huurachterstand kan op […]

Read More… from Huurachterstand: wat te doen als verhuurder?

Bent u een belanghebbende?

Bent u een belanghebbende?

Slaat u de plaatselijke krant er maar eens op na. De kans is groot dat u een gemeentelijke pagina tegenkomt waar bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen, die door het college van B&W van uw gemeente zijn afgegeven, staan. Interessant om te lezen. En ook belangrijk! Want zo weet u wat er in uw buurt en uw gemeente […]

Read More… from Bent u een belanghebbende?

Een gebrek aan een huurwoning: wat nu?

Een gebrek aan een huurwoning: wat nu?

In mijn laatste blog “Gebreken en huur woonruimte: hoe zit dat nu precies?” heeft u kunnen lezen wat de onderhoudsplichten van zowel huurder als verhuurder inhouden. Ik heb ook geprobeerd u handvatten te geven om te kunnen bepalen of er sprake is van een gebrek dat door de verhuurder dient te worden hersteld. Zoals in […]

Read More… from Een gebrek aan een huurwoning: wat nu?

Gebreken en huur woonruimte: hoe zit dat nu precies?

Gebreken en huur woonruimte: hoe zit dat nu precies?

Het onderwerp ‘huur van een woning’ is een leuk onderwerp voor een discussie tijdens een verjaardag of een borrel. Iedereen kent de uitspraken dan wel: “een huurder wordt altijd beschermd” of “als er een gebrek is, moet de verhuurder dat maar oplossen”. Maar is dat laatste wel waar? Verplichtingen verhuurder Een verhuurder heeft in het […]

Read More… from Gebreken en huur woonruimte: hoe zit dat nu precies?