Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Een veel gestelde vraag aan ons is of je verplicht een advocaat moet inschakelen bij een echtscheiding. Het antwoord is ja. Een verzoekschrift, het document waarmee je de rechter verzoekt om de echtscheiding uit te spreken, moet worden ingediend door een advocaat. Dat maakt dat een advocaat verplicht is bij een echtscheiding. Je mag dus […]

Read More… from Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 kregen kinderen automatisch de achternaam van hun vader. In 1998 kwam daar de mogelijkheid bij om het kind de achternaam van zijn of haar moeder te geven. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een mogelijkheid bij: kinderen kunnen vanaf dan de achternamen van beide ouders […]

Read More… from Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn rechters op een andere manier gaan berekenen hoeveel partneralimentatie ex-echtgenoten kunnen betalen na een echtscheiding. Dit gebeurt naar aanleiding van aanbevelingen die de Expertgroep Alimentatie recentelijk heeft gedaan. De bedoeling van die aanbevelingen is om de verschillen tussen (de wijze van berekening van) kinder- en partneralimentatie zoveel als […]

Read More… from Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen bij erkenning van een kind. Daarmee hoeft de partner – in veel gevallen de biologische vader van het kind – dit niet langer meer aan te vragen bij de rechtbank. […]

Read More… from Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Proceskostenveroordeling in het familierecht

In artikel 237 Rechtsvordering is bepaald dat de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De rechter mag echter wel bepalen dat de kosten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. De compensatie houdt dan in dat elke partij zijn of haar eigen proceskosten draagt. Dit gebeurt over het algemeen […]

Read More… from Proceskostenveroordeling in het familierecht

Indexering alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Indexering alimentatie 2023

Jaarlijks wijzigen op 1 januari de alimentatiebedragen. Dat noemen we de indexering van alimentatie. De indexering van alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Dat betekent dat per 1 januari 2023 de alimentatiebedragen met 3,4% omhoog gaan. Zelf de nieuwe alimentatie 2023 berekenen Benieuwd wat de indexering van de alimentatie per 1 januari 2023 concreet voor […]

Read More… from Indexering alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Ons kind noemt de partner van mijn ex papa of mama. Mag dat?

Ons kind noemt de partner van mijn ex papa of mama. Mag dat?

Natuurlijk heeft een kind biologisch gezien maar één mama en één papa. Maar wat nu als je kind de nieuwe partner van je ex ook ‘papa’ of ‘mama’ gaat noemen? Mag dit zomaar? Of kan je dat als ouder tegenhouden? Op het moment dat je als getrouwd stel samen een kind krijgt, verkrijg je beiden […]

Read More… from Ons kind noemt de partner van mijn ex papa of mama. Mag dat?

Heeft een vader recht op omgang met zijn kind?

Heeft een vader recht op omgang met zijn kind?

Wat zijn de rechten van een vader? Een vraag die we in de praktijk vaak krijgen. In deze blog geven we antwoord op de vraag of een vader het recht heeft om zijn kind te zien. Eerder verscheen er op onze website al een blog over het verschil tussen juridisch en biologisch ouderschap. Verreweg de […]

Read More… from Heeft een vader recht op omgang met zijn kind?

Wat is het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap?

Wat is het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap?

De termen vader en moeder komen veelvuldig voor in ons wetboek. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat hiermee de biologische ouders worden bedoeld, maar niets is minder waar. In bijna alle gevallen zoals beschreven in ons wetboek, wordt met ‘vader’ en ‘moeder’ de juridische ouder bedoeld en niet de biologische ouder. Wanneer ben je dan juridisch […]

Read More… from Wat is het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap?

Geen verevening kleine pensioenen bij echtscheiding

Geen verevening kleine pensioenen bij echtscheiding

Gedurende je loopbaan kun je pensioen (specifieker: aanspraak op ouderdomspensioen) opbouwen. Doe je dit tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kunnen deze opgebouwde pensioenrechten bij een scheiding worden verdeeld (pensioenverevening). Maar: kleine pensioenen worden niet verevend. Lees hier hoe het zit met scheiden en klein pensioen. Wat is een klein pensioen? Blijkens artikel 3 […]

Read More… from Geen verevening kleine pensioenen bij echtscheiding