Compensatie voor een lage hypothecaire rente

Compensatie voor een lage hypothecaire rente

Een aantal jaren terug was de hypothecaire rente historisch laag. Vele woningkopers en -eigenaren hebben de rente toen voor een lange periode vastgezet en plukken daar nog steeds de vruchten van. Intussen zijn de vaste lasten, waaronder de kosten voor huisvesting, namelijk flink gestegen. In echtscheidings- en mediationtrajecten is er daarom steeds meer aandacht voor […]

Read More… from Compensatie voor een lage hypothecaire rente

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na scheiding

Stel de scheiding is al een tijdje geleden. De kinderen van u en uw ex-partner hebben hoofdverblijfplaats bij u en u besluit dat u wilt gaan verhuizen. Mag dit zomaar? En waar moet u rekening mee houden? In dit blog zal ik antwoord geven op deze vragen. Gezamenlijk gezag Bij het schrijven van dit blog […]

Read More… from Verhuizen na scheiding

Indexering alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Indexering alimentatie 2024

Jaarlijks wijzigen op 1 januari de alimentatiebedragen. Dat noemen we de indexering van alimentatie. De indexering van alimentatie 2024 is vastgesteld op 6,2%. Dat betekent dat per 1 januari 2024 de alimentatiebedragen met 6,2% omhoog gaan. Zelf de nieuwe alimentatie 2024 berekenen Benieuwd wat de indexering van de alimentatie per 1 januari 2024 concreet voor […]

Read More… from Indexering alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Mediator bij echtscheiding

Een echtscheiding kan heftige emoties met zich meebrengen. Het brengt rust als de afspraken met betrekking tot de echtscheiding in goed overleg kunnen worden gemaakt. Om dit overleg te voeren kan het behulpzaam zijn een mediator in te schakelen. Maar wat zijn nu precies de voordelen van mediation? Zekerheid over afspraken In mediation treedt u […]

Read More… from Mediator bij echtscheiding

Wat moet er eigenlijk betaald worden van de kinderalimentatie?

Wat moet er eigenlijk betaald worden van de kinderalimentatie?

Geregeld wordt aan mij de vraag gesteld welke kosten er met de kinderalimentatie dienen te worden betaald. Op die vraag zal ik in dit blog antwoord geven. Vaststelling kinderalimentatie Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun minderjarige kinderen. In geval van een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken dienen de ouders afspraken te maken omtrent de door […]

Read More… from Wat moet er eigenlijk betaald worden van de kinderalimentatie?

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Een veel gestelde vraag aan ons is of je verplicht een advocaat moet inschakelen bij een echtscheiding. Het antwoord is ja. Een verzoekschrift, het document waarmee je de rechter verzoekt om de echtscheiding uit te spreken, moet worden ingediend door een advocaat. Dat maakt dat een advocaat verplicht is bij een echtscheiding. Je mag dus […]

Read More… from Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 kregen kinderen automatisch de achternaam van hun vader. In 1998 kwam daar de mogelijkheid bij om het kind de achternaam van zijn of haar moeder te geven. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een mogelijkheid bij: kinderen kunnen vanaf dan de achternamen van beide ouders […]

Read More… from Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn rechters op een andere manier gaan berekenen hoeveel partneralimentatie ex-echtgenoten kunnen betalen na een echtscheiding. Dit gebeurt naar aanleiding van aanbevelingen die de Expertgroep Alimentatie recentelijk heeft gedaan. De bedoeling van die aanbevelingen is om de verschillen tussen (de wijze van berekening van) kinder- en partneralimentatie zoveel als […]

Read More… from Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen bij erkenning van een kind. Daarmee hoeft de partner – in veel gevallen de biologische vader van het kind – dit niet langer meer aan te vragen bij de rechtbank. […]

Read More… from Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Proceskostenveroordeling in het familierecht

In artikel 237 Rechtsvordering is bepaald dat de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De rechter mag echter wel bepalen dat de kosten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. De compensatie houdt dan in dat elke partij zijn of haar eigen proceskosten draagt. Dit gebeurt over het algemeen […]

Read More… from Proceskostenveroordeling in het familierecht