banner

Te laat komen: reden voor ontslag?

Als werkgever zult u best weleens meemaken dat een werknemer te laat op het werk verschijnt. Als dat incidenteel is, zult u daar waarschijnlijk geen probleem van maken. Anders wordt het als uw werknemer structureel te laat komt. Daar kunt u dan tegen optreden, maar als dat niet helpt kunt u uiteindelijk over gaan tot een ontslag op staande voet. Rechters kunnen zich daar meestal wel in vinden, zo blijkt ook weer uit een recente uitspraak.

Uitspraak

In een zaak die eind 2021 bij de kantonrechter speelde, ging het om een werknemer die in ongeveer een half jaar tijd twaalf keer substantieel (een half uur tot een uur) te laat kwam. Dat gebeurde op een gegeven moment weer, ondanks dat de werkgever hem meerdere malen schriftelijk officieel had gewaarschuwd. Maar toen niet een uur, maar tweeëneenhalf (!) uur. De maat was voor de werkgever vol en hij besloot de werknemer te ontslaan. Dat was volgens de kantonrechter terecht. Als iemand meerdere keren gewaarschuwd is, maar toch zo vaak en zoveel tijd te laat komt, kan dat reden voor een ontslag op staande voet zijn. En dat was hier het geval.

Ontslag op staande voet

Nog wel meer uitspraken laten zien dat het mogelijk is om een werknemer op staande voet te ontslaan als hij structureel te laat komt. Toch kunt u – en wilt u meestal ook niet – niet zomaar iemand op staande voet ontslaan. Juist zo’n ontslag wordt namelijk als erg ingrijpend gezien. De werknemer is dan niet alleen plotseling zijn baan kwijt, maar hij komt ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering en ontvangt hij geen transitievergoeding van de werkgever.

Voordat u tot een ontslag op staande voet overgaat, moet u daarom eerst een aantal andere stappen hebben gezet. Wij geven u daarvoor een aantal handvatten.

Handvatten voor werkgever 

  • Het moet natuurlijk voor een werknemer duidelijk zijn dat hij niet te laat mag komen (meestal blijkt dat wel uit de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek);
  • Stel een beleid op waarin u duidelijk maakt wat de consequenties zijn van (al dan niet structureel) te laat komen en pas dat beleid consequent toe;
  • Bespreek het met een werknemer als hij te laat komt. Vraag naar de reden van te laat komen en ga na of u in redelijkheid de werknemer hierbij kunt helpen. Maak van dit gesprek een verslag en leg het vast in het personeelsdossier;
  • Als uw werknemer te laat blijft komen, geef hem dan officiële schriftelijke waarschuwingen en wijs hem erop dat een ontslag op staande voet dreigt. Laat de werknemer voor ontvangst van deze waarschuwing(en) tekenen;
  • Uiteindelijk kunt u overgaan tot een ontslag op staande voet.

Sparren met de arbeidsrechtadvocaten van Axius

Het zal duidelijk zijn dat u als werkgever wel wat middelen heeft om ervoor te zorgen dat een werknemer niet meer te laat komt. Hopelijk heeft u het ontslag op staande voet hiervoor niet nodig. Mocht dat toch het geval zijn, denkt u dan aan de genoemde handvatten. Mocht u over een kwestie willen sparren, hierover vragen hebben of andere arbeidsrechtelijke vragen hebben, schroomt u dan vooral niet om vrijblijvend contact te zoeken met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij helpen u graag.

< Terug naar overzicht