Thema avonden: Anders Samen

Axius Advocaten organiseert samen met onder meer met de kerkelijke gemeente Mozaiek0318 en het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal drie thema avonden over relatieproblemen en echtscheiding. Deze avonden, waarbij deelname kosteloos en vrijblijvend is, zullen plaatsvinden op 6 september, 20 september en 4 oktober in De Basiliek te Veenendaal (Wiltonstraat 56).

Benadering vanuit verschillende invalshoeken
Het bijzondere is dat aan deze thema avonden diverse deskundige hun medewerking verlenen en het onderwerp 'relatieproblemen en echtscheiding' daarom vanuit allerlei gezichtspunten wordt besproken. Dit maakt de thema avonden niet alleen voor interessant voor echtparen en voormalige echtparen, maar ook voor hun netwerk zoals familie, vrienden en gemeenteleden.

Bijzondere aandacht is er ook voor de stem en de rol van de kinderen in situaties waarin hun ouders problemen in hun relatie ervaren, hun ouders zich in een echtscheiding bevinden of hun ouders al langer geleden gescheiden zijn.

Bijdrage Axius Advocaten
De familierechtadvocaten van Axius Advocaten & Mediators, te weten Job Blok en Ilse van de Kraats, zullen informatie geven over echtscheiding vanuit een juridisch oogpunt en daarbij ook (juridische) vragen beantwoorden. Er is tijdens de avonden ook voldoende ruimte en tijd voor een-op-een gesprekken, ook met Job Blok en Ilse van de Kraats.

Van harte welkom op 6 september, 20 september en 4 oktober a.s!