Mag een werknemer afdwingen om thuis te werken?

Een werknemer mag niet op eigen initiatief thuis gaan werken omdat er angst is voor het coronavirus. Dit mag alleen als er sprake is van een reëel gevaar. Bijvoorbeeld als een werknemer tot een risicogroep behoort of wanneer er onvoldoende voorzorgsmaatregelen door de werkgever zijn getroffen. Indien dit geval is, dient de werknemer melding bij […]

Read More… from Mag een werknemer afdwingen om thuis te werken?

Kan ik mijn werknemer dwingen om thuis te werken?

Gezien het advies van de overheid moeten werkgevers er bij werknemers op aandringen dat zij, waar mogelijk, thuiswerken. Van werknemers mag worden verwacht dat zij hieraan meewerken. Het is echter niet zomaar mogelijk om de werknemer te verbieden naar werk te komen. Dit ligt anders wanneer de werknemer (milde) gezondheidsklachten vertoont zoals kuchen, hoesten, keelpijn […]

Read More… from Kan ik mijn werknemer dwingen om thuis te werken?

Wanneer mogen of moeten werknemers thuiswerken?

De Rijksoverheid heeft werkgevers met klem geadviseerd om werknemers de komende tijd zo veel mogelijk thuis te laten werken. Dat kan een lastige situatie opleveren. Want wat zijn precies de verplichtingen op het gebied van thuiswerken? En wat kan een werkgever doen om de werknemers hierin te ondersteunen? Axius beantwoordt enkele veelgestelde vragen over het […]

Read More… from Wanneer mogen of moeten werknemers thuiswerken?

Moet ik het loon van een werknemer doorbetalen als deze door corona in quarantaine zit?

Het kan voorkomen dat een werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling indien deze vanwege het coronavirus in quarantaine zit. Hiervoor is echter wel vereist dat de werknemer bewust naar een risicogebied is afgereisd en dat de werkgever voorafgaand aan deze reis uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de werknemer geen recht zal hebben op loondoorbetaling indien deze […]

Read More… from Moet ik het loon van een werknemer doorbetalen als deze door corona in quarantaine zit?

Vakantie van werknemers. Hoe ga ik daar mee om?

Er gelden vanuit de overheid en het RIVM restricties op reizen in verband met het coronavirus en de maatregelen daaromtrent. Hoe gaat u daar als werkgever mee om? Axius beantwoordt een aantal veelgestelde vragen. Kan een werkgever een vakantieaanvraag weigeren of zelfs een reis verbieden indien een werknemer naar een risicogebied wil afreizen? Een werkgever […]

Read More… from Vakantie van werknemers. Hoe ga ik daar mee om?

Wat als een werknemer in quarantaine geen kinderopvang kan regelen?

De scholen en opvangcentra zijn op last van de overheid gesloten. De enige uitzondering hierop is voor kinderen wiens ouders een vitaal beroep uitoefenen. Indien de ouders geen vitaal beroep uitoefenen, zullen zij de kinderen thuis op moeten vangen of oppas moeten regelen. Om een en ander te regelen voor de kinderen, kan een ouder […]

Read More… from Wat als een werknemer in quarantaine geen kinderopvang kan regelen?

Hoe kan ik mijn werknemers ondersteunen bij het thuiswerken?

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werknemers te bewerkstelligen. Ook in het geval van thuiswerken. Werknemers dienen te beschikken over het juiste materiaal om hun werk goed te doen, zoals een laptop en de nodige instructies. De gezondheid van werknemers blijft belangrijk, ook als zij niet […]

Read More… from Hoe kan ik mijn werknemers ondersteunen bij het thuiswerken?

Mag een werknemer weigeren een mondkapje te dragen, ook al dwing ik dit af?

Indien een werknemer geen redelijke grond heeft om het dragen van een mondkapje te weigeren, bijvoorbeeld omdat hij/zij een longaandoening heeft, is de werknemer verplicht het mondkapje te dragen omdat dit de instructie van werkgever is. Weigert de werknemer toch om het mondkapje te dragen, dan kan de werkgever disciplinaire maatregelen treffen. Meer over mondkapjes […]

Read More… from Mag een werknemer weigeren een mondkapje te dragen, ook al dwing ik dit af?

Mag ik werknemers verplichten een mondkapje te dragen?

Kort gezegd: ja, dat mag. Een mondkapje wordt gezien als een redelijk voorschrift dat dient voor extra bescherming van de werknemer zelf en de overige werknemers tegen het coronavirus, zeker vanwege de stijging van het aantal besmettingen binnen Nederland en het dringende advies van de overheid. Meer over mondkapjesplicht […]

Read More… from Mag ik werknemers verplichten een mondkapje te dragen?

Moet ik het loon doorbetalen van een werknemer die op vakantie gaat naar een land met een negatief reisadvies?

Niet altijd. Het hangt ervan af of u als werkgever de werknemer, vóórdat deze op vakantie gaat naar een land met een kleurcode oranje of rood of bij het verschieten van de kleurcode van geel naar oranje, wijst op de mogelijke gevolgen als deze tijdens de vakantie besmet raakt met het coronavirus of in quarantaine […]

Read More… from Moet ik het loon doorbetalen van een werknemer die op vakantie gaat naar een land met een negatief reisadvies?