Heb ik recht op loondoorbetaling als ik op vakantie ga naar een land met een negatief reisadvies?

Category: Werknemers

Dat hangt ervan af of uw werkgever u, vóórdat u op vakantie gaat naar een land met een kleurcode oranje of rood of bij het verschieten van de kleurcode van geel naar oranje, wijst op de mogelijke gevolgen als u tijdens uw vakantie besmet raakt met het coronavirus of in quarantaine moet.

Heeft uw werkgever dit niet gedaan? Dan is het het risico van de werkgever ingeval u ziek wordt of in quarantaine moet.

Heeft uw werkgever dit wel gedaan? Dan kan de werkgever bepalen dat 1) vakantiedagen moeten worden opgenomen, 2) er sprake zal zijn van onbetaald verlof, of 3) dat het loon niet wordt doorbetaald. Uw werkgever moet dit wel op voorhand aan u kenbaar maken. Indien u als werknemer dan besmet raakt met het coronavirus of in quarantaine moet, dan komt dit voor uw eigen risico.

Het is hierbij van belang of u thuis kunt werken. Zo ja, dan bent u in staat om arbeid te verrichten en kunnen er dus geen vakantiedagen worden ingehouden, hoeft er geen sprake te zijn van onbetaald verlof en hoeft te loondoorbetaling niet te worden stopgezet.

Bewust risico

Let op: als u als werknemer naar een vakantieland waar al kleurcode geel of oranje voor geldt afreist, of als er op het moment van uw vertrek al indicaties aanwezig zijn dat de kleurcode van geel naar oranje zal verschieten, dan wordt er beredeneerd dat u bewust het risico van besmetting of quarantaine op zich neemt. Dit risico komt dan dus niet voor rekening van de werkgever.

Het is echter wel de vraag of dit voor een rechter standhoudt. Het is aannemelijk dat dit zal afhangen van de welbekende omstandigheden van het geval, gecombineerd met een waarschuwing of kennisgeving van de werkgever over welke gevolgen er aan bepaalde kleurcodes verbonden zijn als een werknemer op vakantie gaat.

Geschreven door:

Beheerder

Beheerder.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken