Mag ik het vakantiegeld van de werknemer later uitbetalen?

Category: Werkgevers

Ja, de vakantiebijslag (in de praktijk ook wel vakantiegeld genoemd) mag later uitbetaald worden. Maar: alleen met schriftelijke instemming van de werknemer of indien een publiekrechtelijke regeling dit toestaat, waarbij altijd blijft gelden dat de uitbetaling van het vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar plaatsvindt.

Indien er te weinig werk beschikbaar is, dan is dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij een maatregel als verplicht vakantiedagen opnemen. Zeker wanneer u NOW ontvangt, heeft u als werkgever bepaalde verplichtingen:

Meer over NOW en corona Alles over arbeidsrecht

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken