Moet de huur van een bedrijfsruimte worden doorbetaald in tijden van corona?

Category: Huurrecht

De situatie waar wij nu mee te maken hebben, heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Zowel de rechtspraak als de wet voorziet niet direct in een corona-situatie. Daarom zal op basis van de huurovereenkomst, de algemene bepalingen en de algemene mogelijkheden die de wet ons biedt moeten kijken wat mogelijk is. Een drietal mogelijkheden:

Huurprijsvermindering

Om hier aanspraak op te doen, moet sprake zijn van een gebrek aan het gehuurde. In de wet wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een ‘defect’ en een ‘omstandigheid’. In het geval van het coronavirus zou een dergelijke ‘omstandigheid’ ten gevolge kunnen hebben dat de huurder een aan het gebrek evenredige vermindering van de huurprijs kan vorderen.

Schadevergoeding

Als het gebrek wordt veroorzaakt door een bewuste tekortkoming van de verhuurder in de nakoming van de belangrijkste verplichting uit huurovereenkomst – het ter beschikking stelling van het gehuurde aan de huurder – kan een huurder aanspraak maken op een schadevergoeding.

Onvoorziene omstandigheden

Dit betreft omstandigheden die bij het sluiten van de huurovereenkomst niet zijn voorzien en welke niet aan de huurder kunnen worden toegerekend. De rechter kan bij een beroep op onvoorziene omstandigheden de huurovereenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dit wordt in de praktijk zeer terughoudend toegepast, maar een succesvol beroep op deze bepaling is gezien de coronacrisis waarin wij ons bevinden niet uitgesloten.

Alles over huur, huurcontracten en nieuwe corona-maatregelen

Geschreven door:

Beheerder

Beheerder.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken