Vakantie van werknemers. Hoe ga ik daar mee om?

Category: Werkgevers

Er gelden vanuit de overheid en het RIVM restricties op reizen in verband met het coronavirus en de maatregelen daaromtrent. Hoe gaat u daar als werkgever mee om? Axius beantwoordt een aantal veelgestelde vragen.

Kan een werkgever een vakantieaanvraag weigeren of zelfs een reis verbieden indien een werknemer naar een risicogebied wil afreizen?

Een werkgever mag een werknemer in beginsel niet verbieden om op vakantie naar het buitenland te gaan, zelfs niet wanneer het een reis naar een risicogebied betreft. Het staat de werkgever uiteraard wel vrij om de werknemer – met klem – te adviseren niet naar een risicogebied af te reizen en de werknemer te wijzen op mogelijke gevolgen die voor zijn rekening en risico zullen komen.

Een voorbeeld hiervan is dat de werkgever de werknemer erop wijst dat de werknemer geen recht zal hebben op loondoorbetaling indien de werknemer naar een risicogebied afreist en daar of bij terugkomst in Nederland in quarantaine wordt geplaatst.

Kan de werknemer afzien van een reeds door de werkgever goedgekeurde vakantie?

Het is – ook tijdens de coronacrisis – in principe niet mogelijk voor een werknemer om een door de werkgever goedgekeurde vakantie eenzijdig te wijzigen. De werknemer zal in dit geval in overleg moeten gaan met de werkgever over het (gedeeltelijk) afzien van de opgenomen vakantiedagen. In dit geval zal de werkgever zich als een ‘goede werkgever’ op moeten stellen. Of de werkgever in moet stemmen met het verzoek van de werknemer, is vervolgens afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Alleen indien de werkgever een gegronde reden heeft, mag het verzoek van de werknemer afgewezen worden.

Geschreven door:

Beheerder

Beheerder.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken