Wanneer ben ik de boete uit de NOW verschuldigd?

Category: Werkgevers

De NOW 1.0 liep tot en met 31 mei 2020. Indien een werkgever vóór of op 31 mei 2020 een aanvraag bij het UWV indiende voor een ontslag op bedrijfseconomische redenen, zou de subsidie gekort worden met 150% van de loonsom van de betreffende werknemer(s).

Onder de NOW 2.0, welke loopt vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, geldt deze boete niet meer. Hier geldt echter wel dat de subsidie gekort wordt met de volledige loonsom van de betreffende werknemer(s), maar dus niet met de extra boete van 50%. Met andere woorden, de werkgever krijgt geen subsidie voor een werknemer die niet meer in dienst is.

Let wel op, de ‘boete’ is niet volledig afgeschaft onder de NOW 2.0. Indien een werkgever 20 of meer werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, zal hij eerst in overleg met de ondernemingsraad of vakbonden moet treden. Indien zij er onderling niet uitkomen, moet een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationaanvraag, dan volgt er een korting van 5% op het totale subsidiebedrag. Deze boete kan voor grote bedrijven hoger uitvallen dan de boete onder de NOW 1.0!

Wat zijn de hoofdlijnen van de NOW 2.0?

Geschreven door:

Beheerder

Beheerder.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken