Vakantie naar het buitenland met de kinderen na een echtscheiding

De laatste schoolweken breken aan, de schoenen met open tenen kunnen uit de kast terwijl de jas er al een tijdje in blijft hangen, de terrassen raken steeds voller…oftewel: de zomer komt eraan!

De zomer betekent voor veel mensen ook een vakantie naar het buitenland, vaak met de kinderen. Maar hoe zit dit nu als u gescheiden bent? Mag u zomaar met de kinderen op vakantie of heeft u hiervoor de toestemming van uw ex-partner nodig? En zijn er nog andere punten waar u op moet letten?

Toestemming

Na een echtscheiding is het uitgangspunt dat beide ouders het gezag over een kind blijven houden.* Alleen als de ouders of één van hen de rechtbank verzoeken te bepalen dat het gezag over het kind aan één van hen moet toekomen en de rechtbank dit verzoek in het belang van het kind toewijst, heeft slechts één ouder het gezag over een kind. Dit komt overigens weinig voor.

Het gezamenlijk gezag houdt onder meer in dat de ouders ook na de echtscheiding de belangrijke beslissingen betreffende het kind samen moeten nemen. Zo moeten ouders het eens worden over ingrijpende medische behandelingen voor een kind en de schoolkeuze van een kind.

Een vakantie naar het buitenland is ook een gezagskwestie. De ouder die met het kind op vakantie wil, moet hiervoor dus toestemming krijgen van de andere gezaghebbend ouder.

Wanneer de andere ouder deze toestemming niet geeft, kan de ouder die de toestemming nodig heeft de rechter op grond van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek vragen om hiervoor vervangende toestemming te verlenen. Zo’n verzoek kan alleen via een advocaat worden ingediend.

Reisdocumenten

De Koninklijke Marechaussee controleert kinderen die met één ouder of alleen reizen, om zo internationale kinderontvoeringen te voorkomen. Deze controles zijn de laatste jaren strenger geworden. Het is dus belangrijk om de juiste documenten bij u te hebben als u reist met een minderjarig kind.

De noodzaak om de juiste documenten mee te nemen geldt overigens ook als u nog steeds getrouwd bent en u apart van uw echtgeno(o)t(e) reist. U bent ook dan immers beiden gezaghebbend ouder. Vooral wanneer het kind een andere achternaam heeft dan de ouder waarmee het reist, volgt vaak een strengere controle door de Koninklijke Marechaussee.

Eigen reisdocument
Het is sinds juni 2012 niet meer mogelijk om kinderen bij te schrijven op het paspoort van hun ouders. Als minderjarige kinderen met hun ouders of één van hen op vakantie gaan, moeten ze dan ook hun eigen reisdocument bij zich hebben. Het gaat dan om een ID-kaart of een paspoort.

Een ID-kaart of paspoort voor een minderjarig kind, kan slechts aangevraagd worden met medewerking van beide gezaghebbend ouders. Geeft een ouder geen toestemming voor de aanvraag, dan kan de andere gezaghebbend ouder ook voor deze kwestie de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen.

Overige documenten
Naast een eigen reisdocument voor het minderjarige kind, moet de reizende ouder zorgen dat hij of zij het formulier ‘Toestemming voor reizen met minderjarigen naar het buitenland’ bij zich heeft. Dit formulier is hier te vinden. Het formulier moet zijn ingevuld door de gezaghebbend ouder die toestemming heeft gegeven voor de reis naar het buitenland.

Als de rechter vervangende toestemming voor de reis van de minderjarige heeft gegeven, moet de betreffende beschikking van de rechtbank worden meegenomen.

Verder adviseert de Koninlijke Nederlandse Marechaussee om, zover mogelijk, de volgende documenten voorhanden te hebben tijdens de reis:
– een retourticket van het kind;
– een recent uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kan bij een advocaat of rechtstreeks bij de rechtbank worden opgevraagd;
– een recent gewaarmerkt afschrift uit het Basisregister Personen (BRP) van het kind. Dit afschrift kan worden opgevraagd bij de gemeente waar het kind is opgenomen in het BRP;
– een kopie van het paspoort van de toestemminggevende ouder;
– het ouderschapsplan;
– de meest recente uitspraak van de rechtbank met betrekking tot het gezag en de omgang (dit is vaak de echtscheidingsbeschikking).

Bijzondere vereisten vakantieland
De nationale wetgeving van het vakantieland kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot het reizen met minderjarige kinderen. Het is daarom aan te raden voor vertrek hierover contact te hebben met de ambassade of het consulaat van het betreffende vakantieland.

Vragen

Heeft u over het bovenstaande nog vragen? Komt u dan gerust langs op ons inloopspreekuur, iedere dinsdag van 16:30 tot 18:30 uur of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten. Ook tijdens de zomermaanden is er altijd een familierechtadvocaat of mediator aanwezig om u verder te helpen.

* Dit geldt ook als u niet gescheiden bent maar uw buitenhuwelijkse relatie is geëindigd en het gezamenlijke gezag is verkregen via een aanvraag bij de rechtbank of een beschikking van de rechtbank.

Indien u meer informatie omtrent dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met een van onze collega’s.

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken