Verhuizen na scheiding

Stel de scheiding is al een tijdje geleden. De kinderen van u en uw ex-partner hebben hoofdverblijfplaats bij u en u besluit dat u wilt gaan verhuizen. Mag dit zomaar? En waar moet u rekening mee houden? In dit blog zal ik antwoord geven op deze vragen.

Gezamenlijk gezag

Bij het schrijven van dit blog ben ik ervan uitgegaan dat het ouderlijk gezag bij beide ouders gezamenlijk berust. Gevolg daarvan is onder meer dat belangrijke beslissingen omtrent de kinderen door beide ouders gezamenlijk dienen te worden genomen.

Wanneer u de wens heeft om samen met de kinderen te verhuizen, dient de andere gezaghebbende ouder hiervoor toestemming te geven. Als de verhuizing binnen dezelfde omgeving is, zal dit waarschijnlijk geen problemen opleveren. Dit kan echter anders zijn als de voorgenomen verhuizing ver(der) weg is van de andere ouder.

Wat als mijn ex geen toestemming geeft?

In het geval dat uw ex weigert toestemming te geven voor de verhuizing, kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen om toch te mogen verhuizen. Dit doet u door uw advocaat de opdracht te geven een verzoekschrift tot verkrijging van vervangende toestemming in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal een belangenafweging maken waarbij de belangen van uw kinderen in beginsel voorop staan. Voor de belangenafweging kijkt de rechter naar de volgende criteria:

  • Is het noodzakelijk om te verhuizen?
  • Is het een impulsieve actie of is er goed over de verhuizing nagedacht? Hoe is de voorbereiding?
  • Hoe kunnen de gevolgen voor de andere ouder en de kinderen gecompenseerd of verzacht worden?
  • Communicatie tussen ouders is van belang. Kunnen ouders onderling overleggen?
  • De rechten van de andere ouder op contact met de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving.
  • Hoe oud zijn de kinderen en hoeveel verandert er voor hen?
  • De eventuele extra kosten van de omgang na de verhuizing
  • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg
  • In hoeverre heeft de verhuizing invloed op de omgangsregeling?

Het is aan de rechter om te beoordelen of de vervangende toestemming voor de verhuizing wordt gegeven. Uit jurisprudentie blijkt dat de uitspraken van rechters nogal uiteenlopen bij dergelijke zaken. Dit maakt het proces en de uitkomst daarvan onzeker.

Wat nu?

Wanneer u de wens koestert om met uw kinderen te verhuizen, is het van belang dat u dit tijdig aankaart bij uw ex-partner. Leg uw ex-partner uit waarom u wilt verhuizen en treed samen in overleg. U kunt dit onderling doen, maar een mediator kan u hier ook bij helpen. Mocht u er samen echt niet uitkomen, ligt de optie van een procedure bij de rechtbank open.

Maar wat als mijn ex-partner al verhuisd is zonder mijn toestemming?

Indien uw ex-partner reeds met de kinderen is verhuisd, zonder dat u hier toestemming voor heeft gegeven, is het van belang zo snel mogelijk een juridische procedure te starten waarin u de rechter verzoekt uw ex-partner te bevelen terug te verhuizen.

Het is van belang dat  dit zo snel mogelijk gebeurt. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat als de kinderen al gedurende een lange tijd in hun nieuwe woonplaats wonen en zij daar hun leven al hebben opgebouwd, het zo kan zijn dat een terugverhuizing niet meer in het belang van de kinderen wordt geacht. Dit kan er dan toe leiden dat de rechter oordeelt dat de verhuizing  in stand mag blijven, ondanks het ontbreken van de toestemming van de andere ouder.

Heeft u vragen over het verhuizen met kinderen na de scheiding? Neem gerust contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij helpen u graag verder!

Geschreven door:

mr. Rosalie Lagerweij

mr. Rosalie Lagerweij.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken