banner

Verruiming van vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand

Moet u per se gebruikmaken van uw rechtsbijstandsverzekeraar of mag u een advocaat kiezen? Dit voorjaar heeft de Europese rechter (het Hof van Justitie) een uitspraak in het voordeel van verzekerden gedaan. In deze blog licht ik dit nader toe.

Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze
Op basis van Europese en nationale regelgeving mogen verzekerden in bepaalde gevallen zelf een advocaat kiezen die door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt betaald. Dat heet de vrije advocaatkeuze. Mijn collega, mr. Claudelle Schimmel-Blom, heeft al eens eerder geschreven over dit onderwerp:

Moet ik per se gebruikmaken van de rechtsbijstandsverzekeraar?

Over het algemeen zal de rechtsbijstandsverzekeraar de voorkeur hebben om u te laten bijstaan door één van haar eigen medewerkers. Dat kost namelijk het minst. Maar wat nu als u liever wordt bijgestaan door een eigen gekozen advocaat? Bijvoorbeeld omdat het een advocatenkantoor bij u in de buurt betreft, u de advocaat kent, of omdat u simpelweg wilt dat een advocaat uw zaak behandelt in plaats van een juridisch medewerker.

De huidige stand van zaken is, zoals u in de blogs van mijn collega heeft kunnen lezen, dat u zelf een andere (externe) advocaat mag kiezen als er een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden gevoerd. Bijvoorbeeld een procedure bij de rechtbank, een gemeente of het UWV. Is dat bij u van toepassing? Dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze en hoeft u niet per se gebruik te maken van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstand 2020

Enkele maanden terug heeft de Europese rechter uitspraak gedaan waarin zij u als verzekerde nog meer ruimte lijkt te bieden in uw advocaatkeuze. Op vragen van het Belgische grondwettelijk hof heeft het Hof namelijk aangegeven dat de vrije advocaatkeuze geldt voor: “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”. Dat betekent dus ook het voortraject, zoals het onderling overleg om de zaak te regelen zonder gerechtelijke procedure. Denk dus ook in zulke gevallen aan uw vrije advocaatkeuze.

Kanttekeningen vrije keuze advocaat

Er zijn twee ‘maren’:

  1. In het algemeen: verzekeraars proberen de kosten meestal zo laag mogelijk te houden. Daarom hanteren zij vaak – afhankelijk van uw polisvoorwaarden – een maximale vergoeding voor uw eigen advocaat. Let wel: die vergoeding mag niet dusdanig laag zijn dat u er eigenlijk geen advocaat mee kunt inschakelen.
  2. Voor de verruiming van 2020: het verbond van verzekeraars heeft al aangegeven dat deze uitspraak volgens hen niet voor Nederland geldt. Dat neemt niet weg dat u met deze uitspraak in de hand best een beroep op uw verzekeraar kunt doen. Gelet op de weigerachtige houding van de verzekeraars is het wachten tot het moment dat iemand een klacht indient bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of een procedure start bij de rechtbank om ook deze kosten vergoed te krijgen. Wij houden u uiteraard ervan op de hoogte als we meer weten.

Check de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering

In de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering zal staan wanneer u gebruik kunt maken van uw recht op vrije advocaatkeuze en welk kostenmaximum daarvoor geldt. Als u een advocaat naar keuze wilt inschakelen, dan kan deze het beste vrijblijvend beoordelen of u hem of haar tegen vergoeding door de verzekeraar kunt inschakelen. Leg dat dus vooral aan een advocaat voor als u hiervan bijstand wilt.

Heeft u vragen over bovenstaande blog of wilt u weten of u ons voor uw kwestie kunt inschakelen? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten procesrecht. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek of gewoon aan de telefoon staan wij u geheel vrijblijvend te woord.

Gratis kennismaken

< Terug naar overzicht