banner

Voorstel tot inkorting duur partneralimentatie

Op grond van de huidige regels kan een ex-echtgenoot aanspraak maken op maximaal twaalf jaar partneralimentatie. Al enige tijd staat deze regeling ter discussie. Veel gehoorde kritiek is dat het huidige stelsel de alimentatiegerechtigde onvoldoende prikkelt om op eigen financiƫle benen te gaan staan na de echtscheiding.

Om deze reden heeft een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 op 19 juni 2015 een wetsvoorstel ingediend voor het veranderen van de huidige regels. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op het idee dat de alimentatiegerechtigde snel weer zou moeten terugkeren op de arbeidsmarkt. De partneralimentatie is hiermee een vangnet voor de periode totdat de alimentatiegerechtigde weer in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Van de alimentatiegerechtigde wordt dus een actieve houding verwacht.

Het wetsvoorstel

Volgens het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie ingekort tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd. Dit met een maximum van vijf jaar. Heeft het huwelijk bovendien korter dan drie jaar geduurd, is er geen partneralimentatie meer verschuldigd.

Verder wordt ook de wettelijke indexering niet meer toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de partneralimentatie niet jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie.

De uitzonderingen

Het wetsvoorstel biedt wel ruimte voor uitzonderingen. Zo kan de alimentatieduur tot maximaal 10 jaren worden verlengd als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaren aanspraak kan maken op een AOW-uitkering.

Ook houdt het wetsvoorstel rekening met alimentatiegerechtigden die de zorg hebben voor jonge kinderen. Voor hen eindigt het recht op partneralimentatie pas wanneer het jongste kind de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt.

Inwerkingtreding

De betrokken politieke partijen verwachten dat het nieuwe wetsvoorstel rond de zomer van 2016 van kracht wordt. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is uiteraard nog maar de vraag. 

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van het familierecht, neemt u dan contact op met mij of met mijn collega Danique Linders.

Job Blok

< Terug naar overzicht