banner

Vrije advocaatkeuze uitgebreid

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand dan heeft u op grond van Europese rechtspraak nu ook het recht om zelf een advocaat te kiezen bij ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht.

Vóór 7 april 2016

In mijn blog van 27 juli 2015 over hetzelfde onderwerp liet ik u al weten dat wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft gesloten u bij een gerechtelijke of administratieve procedure een advocaat naar eigen keuze mag kiezen.

In geval van ontslag was al duidelijk dat een verzekerde een eigen advocaat mocht kiezen bij een procedure bij de kantonrechter (een gerechtelijke procedure). Of dit ook gold voor een ontslagprocedure bij het UWV (een administratieve procedure) was destijds nog niet duidelijk. Ook was de vrije advocaatkeuze in administratieve procedures toen nog beperkt tot beroepsprocedures in het bestuursrecht.

Ná 7 april 2016

Het Europese Hof van Justitie heeft hier op 7 april 2016 een nadere invulling aan gegeven. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat een vrije advocaatkeuze ook geldt voor ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Lees hier de hele uitspraak.

Wijziging polisvoorwaarden verzekeraar

Veel rechtsbijstandsverzekeraars hebben inmiddels hun polisvoorwaarden hierop aangepast door bijvoorbeeld een eigen risico en/of een maximumbedrag aan de inzet van een (externe) advocaat naar eigen keuze te verbinden.

Wat te doen?

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand en u een eigen advocaat wilt kiezen, dan moet u dit wel tijdig bij uw verzekeraar melden. U kunt dan de gegevens van uw advocaat aan de verzekeraar doorgeven, die dan contact zal opnemen met uw advocaat om de voorwaarden van de rechtsbijstand af te stemmen.

Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met mij of een van mijn collega's.

Mr. Claudelle Schimmel-Blom

 

< Terug naar overzicht