banner

WAB: de WW-premie in 2020 – wat betaalt de werkgever?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 zijn werkgevers een WW-premie verschuldigd die is gedifferentieerd naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Wat de veranderingen rondom de WW-premie volgens de WAB precies zijn ten opzichte van de WW-premie 2019, leggen wij u graag uit.

Lage WW-premie in 2020 bij een vast contract

Zoals u in onze blog over wijzigingen in het arbeidsrecht 2020 heeft kunnen lezen, is met de WAB de ketenregeling weer verruimd. Met deze verruiming van de ketenregeling is het voor werkgevers mogelijk om het arbeidscontract met een werknemer voor een langere periode flexibel te houden.

Toch wil het kabinet werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom bepaalt de WAB dat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Wilt u van deze WW-premie als werkgever gebruik maken, dan dient er te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • De omzetting van het arbeidscontract van bepaalde naar onbepaalde tijd is vóór 1 januari 2020 afgesproken;
  • De omzetting van het arbeidscontract van bepaalde naar onbepaalde tijd wordt uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk vastgelegd, in een door beide partijen ondertekend nieuw arbeidscontract óf addendum bij het bestaande arbeidscontract;
  • Uit het nieuwe arbeidscontract of het addendum blijkt dat de werknemer al vóór 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd;
  • Het arbeidscontract voor onbepaalde tijd mag geen oproepovereenkomst zijn.

Wanneer geldt de lagere WW-premie nog meer?

Naast in geval van een vast contract, is de lage WW-premie in 2020 ook beschikbaar voor een werkgever die:

  • Een werknemer onder de 21 jaar in dienst heeft die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond krijgt;
  • Een werknemer in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt;
  • Een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. De werkgever betaalt conform de WAB lagere WW-premie over het deel van de betaling aan de werknemer van de betreffende verzekering.

Wanneer geldt de hogere WW-premie in 2020?

Er geldt een hogere WW-premie voor een werknemer met een arbeidscontract voor bepaalde tijd of met een oproepovereenkomst. Daarnaast is de werkgever in de volgende gevallen een hogere WW-premie met terugwerkende kracht verschuldigd:

  • De omzetting van het arbeidscontract voor bepaalde naar onbepaalde tijd niet uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk is vastgelegd;
  • Het arbeidscontract voor onbepaalde tijd uiterlijk twee maanden na aanvang van het arbeidscontract eindigt;
  • Er in een kalenderjaar 30% meer uren zijn verloond dan in het arbeidscontract is vastgelegd. Bijvoorbeeld als een werknemer een arbeidscontract heeft voor 16 uur per week, maar gedurende een heel kalenderjaar gemiddeld 32 uur per week heeft gewerkt.

De nieuwe WW-premie in 2020 berekenen

Veranderingen in wet- en regelgeving rondom arbeidsrecht kunnen u extra werk bezorgen. Hoe weet u wat volgens de WAB de premie is die bij u geldt? En hoe berekent u deze nieuwe WW-premie? De advocaten van Axius ondersteunen u daar graag in.

Onze expertise op het gebied van arbeidsrecht gaat veel verder dan procesvoering alleen. U adviseren en op de hoogte houden is voor ons net zo belangrijk. Dat doen wij onder meer via blogs over het arbeidsrecht en gratis kennismakingsgesprekken. Zo houden wij de lat hoog, maar de drempel laag.

Heeft u dus meer informatie of hulp nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan met mij, met mr. Van Huussen of met mw. Van den Heuvel.

Gratis kennismaken

< Terug naar overzicht