Wanneer gaat het eigendom over na het sluiten van een koopovereenkomst?

Casus: Anna heeft een fiets gekocht van haar buurman Milan. Tussen Anna en Milan is dus een koopovereenkomst gesloten en zo lijkt alles geregeld. Maar betekent dit dan ook dat Anna al eigenaar is geworden van deze fiets?

Dit lijkt misschien een simpele vraag, maar goederenrechtelijk gezien ligt het toch net iets ingewikkelder. Veel mensen weten niet dat het eigendom van een roerende zaak namelijk niet altijd overgaat op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Maar het eigendom gaat pas echt over indien er aan alle vereisten van overdracht is voldaan.

Overdracht:

De vereisten voor overdracht zijn:

  • een geldige titel
  • beschikkingsbevoegdheid van de verkoper
  • geldige levering

In het hierna volgende zullen we bespreken of door Anna en Milan aan alle vereisten voor overdracht is voldaan.

Geldige titel:

Het vereiste van de geldige titel ziet op een geldige juridische reden van overdracht. Dit vereiste kan bijvoorbeeld een schenking of een koopovereenkomst zijn.

Anna en Milan hebben een koopovereenkomst gesloten. Deze koopovereenkomst is een geldige titel waardoor aan dit vereiste is voldaan.

Beschikkingsbevoegdheid:

In beginsel is slechts de eigenaar van een goed bevoegd om dat goed aan iemand anders over te dragen door verkoop of schenking. Nu is het voor een koper natuurlijk soms moeilijk vast te stellen of de verkoper ook echt de eigenaar is van het betreffende goed. Indien achteraf mocht blijken dat de verkoper ten tijde van de overdracht niet beschikkingsbevoegd was, kan de koper onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het wetsartikel betreffende het gerechtvaardigd vertrouwen. Het voert voor deze blog te ver om precies uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat. Heeft u over dit onderwerp toch vragen, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Terugkomend op de casus van Anna en Milan, mag Anna  er vanuit gaan dat Milan eigenaar is van de fiets. Dit betekent dat Milan beschikkingsbevoegd is  en dat daarmee ook aan het tweede vereiste voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan.

Geldige levering:

Het vereiste van een geldige levering ziet op het daadwerkelijk leveren van het goed zelf. Er zijn hiervoor een aantal verschillende juridische mogelijkheden. In de casus van Anna en Milan is sprake van levering door middel van bezitsverschaffing en deze bezitsverschaffing vindt plaats door een feitelijke levering. Op het moment dat Anna de fiets van Milan ophaalt, heeft de levering dan ook echt plaatsgevonden en wordt er ook aan dit vereiste voldaan. Dit betekent dus dat Milan nog eigenaar is totdat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden. Op dat moment gaat het eigendom over van Milan naar Anna en wordt Anna dus de juridisch eigenaar van de fiets.

Als Milan zijn fiets al had uitgeleend aan Anna en Anna de fiets voor de koop al in haar schuur had staan, kan levering plaatsvinden door een tweezijdige verklaring. Het zou natuurlijk een beetje vreemd zijn als Anna eerst de fiets feitelijk terug zou moeten geven aan Milan waarna Milan de fiets direct weer aan Anna geeft. Deze manier van levering wordt ook wel “levering met de korte hand” of in het mooie Latijn “traditio brevi manu”, genoemd.

Maar wat als de fiets van Milan ten tijde van de koop bij de fietsenmaker stond ter reparatie? Het is dan niet nodig dat Milan eerst de fiets gaat ophalen bij de fietsenmaker om de fiets vervolgens aan Anna te leveren. Milan kan dan de fiets leveren via de zogenaamde “levering met de lange hand” (in het Latijn is dat: “traditio longa manu”). Milan en Anna kunnen dan richting elkaar verklaren dat Anna de fiets bij de fietsenmaker kan ophalen. Vervolgens moet uiteraard ook de fietsenmaker door Milan en Anna hiervan op de hoogte worden gesteld.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande blog, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Geschreven door:

mr. Ewout Lassche

mr. Ewout Lassche.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken