Wanneer en tot welke leeftijd kinderalimentatie betalen?

In onze familierechtpraktijk krijgen we regelmatig vragen over kinderalimentatie. Wanneer moet je alimentatie betalen? Tot welke leeftijd moet ik alimentatie voor mijn kind betalen? En zijn er ook gevallen wanneer je geen kinderalimentatie (meer) hoeft te betalen?

In deze blog werpen we daarom een nadere blik op een aantal vragen rondom de alimentatieplicht jegens een kind en de hoogte van de alimentatie voor een kind. Wanneer en tot welke leeftijd moet iemand kinderalimentatie betalen?

Het ouderschapsplan en kinderalimentatie

Ouders zijn gedurende hun huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat houdt onder andere in dat zij wettelijk verplicht zijn om financieel voor hun kinderen te zorgen. Als zij uit elkaar gaan, blijft dat zo. Afspraken omtrent de kinderen worden dan vastgelegd in een ouderschapsplan.

Zo’n ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden of wiens geregistreerd ouderschap wordt ontbonden. De wet verplicht een ouderschapsplan ook voor ouders die niet getrouwd of geregistreerd als partners waren, op het moment dat zij een geschil (van financiële aard of omtrent de kinderen) voor willen leggen aan de rechter.

Een van de onderwerpen van het ouderschapsplan is de financiële regeling rondom de kinderen (met andere woorden: de kosten van de kinderen). De kinderalimentatie (duur en hoogte) wordt dus ook in het plan opgenomen.

Wanneer recht op kinderalimentatie?

Meestal ontvangt de verzorgende ouder (lees: de ouder op wiens adres de kinderen staan ingeschreven) de kinderalimentatie. Deze ouder is verantwoordelijk voor de verblijfsoverstijgende kosten. Ook hiervoor geldt weer: tenzij ouders hier in onderling overleg van afgeweken zijn.

Alimentatie: tot welke leeftijd?

De termijn van de onderhoudsplicht kan variëren afhankelijk van omstandigheden en gemaakte afspraken. Ouders zijn in ieder geval totdat hun kind 18 jaar is, verplicht de kosten van levensonderhoud van het kind te betalen. Dat betekent dus ook dat het betalen van kinderalimentatie tot 18 jaar geldt. Als een jongmeerderjarig kind zichzelf financieel niet kan onderhouden, wordt dit verlengd en loopt de onderhoudsplicht en dus de kinderalimentatie tot 21 jaar.

Tot wanneer kinderalimentatie betalen verplicht is, kan zelfs een nog langere termijn betreffen. Dit indien de ouders dit hebben afgesproken met het kind zelf en/of hebben vastgelegd in het ouderschapsplan. Wanneer kinderalimentatie vervalt hangt dus af van de leeftijd, de financiële onafhankelijkheid van het kind en eventuele gemaakte afspraken.

Hoogte kinderalimentatie

Naast de vraag hoe lang alimentatie betalen verplicht is, krijgen we in de praktijk ook geregeld de vraag hoe hoog de kinderalimentatie moet zijn. Wat we vaak zien, is dat ouders in onderling overleg een financiële regeling over de kosten van de kinderen vastleggen. Altijd goed, als dit gewoon naar beider tevredenheid is. Is zo’n regeling niet opgesteld? Dan wordt er overgegaan op de systematiek van de kinderalimentatie, zoals door advocaten en rechters wordt gehanteerd.

Kinderalimentatie berekenen

Het vaststellen van de hoogte de kinderalimentatie is een vraagstuk dat we vaak terugzien. Voor de berekening van de kinderalimentatie wordt onder andere gekeken naar de gemiddelde kosten van een kind: het NIBUD en het CBS verzamelen deze gegevens en leggen deze vast in de zogeheten NIBUD-tabel. De kinderalimentatie wordt op deze tabel gebaseerd. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:

  • Het gezinsinkomen in de periode dat de ouders nog bij elkaar waren
  • De draagkracht van de ouders
  • De frequentie van de omgang tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder
  • De hoogte van het kindgebonden budget

Als de kinderalimentatie eenmaal is vastgesteld, wordt het alimentatiebedrag jaarlijks geïndexeerd. De jaarlijkse indexering alimentatie voor 2021 is vastgesteld op 3%.

Wat zijn de kosten van een kind?

De kosten van een kind vallen in twee categorieën. Ten eerste de verblijfskosten: de min of meer dagelijkse kosten die door ieder huishouden worden gemaakt. Zoals boodschappen, elektriciteit en water, woonlasten, maar ook uitjes en vakanties. Ten tweede de verblijfsoverstijgende kosten. Deze hangen niet samen met het verblijf van een kind, maar zijn wel kindgebonden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van school, verzekeringen, zwemles, contributies, kleding, fiets, laptop en niet-gedekte medische kosten zoals een beugel.

Herberekening kinderalimentatie

Als uw situatie of de situatie van uw ex-partner wijzigt, kan dat een reden zijn om (de hoogte van) de kinderalimentatie te herberekenen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verzorgende ouder gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner. Maar ook als een van de inkomens of de frequentie van de zorgregeling wijzigt. Vraagt u zich af of deze situatie voor u geldt of bent u benieuwd of dat de kinderalimentatie nog voldoet aan de wettelijke maatstaven? Doe dan de alimentatiecheck om uw alimentatie te laten herberekenen.

Vragen over kinderalimentatie?

Misschien zit u nog wel met andere vragen rondom de kinderalimentatie. Bijvoorbeeld over de regels rondom kinderalimentatie van een studerend kind, of van een kind dat 18 jaar is en werkt? Of u wilt weten hoe het zit met kinderalimentatie en co-ouderschap.

Familierechtelijke zaken zoals scheiding en alimentatie zijn heel persoonlijk. Vraag daarom gerust een gratis kennismakingsgesprek aan of maak gebruik van het gratis inloopspreekuur familierecht om verder op weg geholpen te worden. Mijn collega-advocaat familierecht Rosalie Lagerweij en ik kijken dan graag naar wat wij voor u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken  Familierecht inloopspreekuur

Ook interessant:

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken