Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

We willen onze vakantiedagen nog weleens opsparen. Maar let op, want wettelijke vakantiedagen vervallen of verjaren doorgaans na een bepaalde periode. Wanneer is dat precies? Is er sprake van uitzonderingen? Moet ik als werknemer vakantiedagen opnemen? Heb ik als werkgever de verplichting werknemers te informeren over het vervallen van hun vakantiedagen?

Als advocaat arbeidsrecht zie ik dergelijke vragen regelmatig voorbij komen. Daarom vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt een antwoord op de vraag: wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen nu eigenlijk?

Vervallen mijn wettelijke vakantiedagen per 1 juli?

Nee, niet altijd.

Wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel zes maanden na het verstrijken van het boekjaar waarin deze zijn opgebouwd (per 1 juli). Dus stel: je hebt als werknemer op 30 juni nog 10 wettelijke vakantiedagen staan die je in het kalenderjaar 2019 hebt opgebouwd (maar dus niet hebt genoten) dan vervallen deze 10 dagen per 1 juli 2020.

Op deze algemene regel bestaan echter twee uitzonderingen.

Vervallen van vakantiedagen bij (langdurige) ziekte

Als je als werknemer redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de wettelijke vakantiedagen voor 1 juli op te nemen, zullen deze niet vervallen. Vaak gaat het dan om een langdurig – en volledig – arbeidsongeschikte werknemer die daarbij ook is vrijgesteld van re-integratie.

Let wel: op jou als werknemer rust de bewijslast om aan te tonen dat het voor jou onmogelijk was om de vakantiedagen op te nemen.

Informatieplicht werkgever bij verval vakantiedagen

Als de werkgever jou als werknemer niet tijdig en voldoende heeft geïnformeerd over het opnemen en over de gevolgen van het niet opnemen van jouw vakantiedagen, dan komt jouw aanspraak op deze vakantiedagen niet per 1 juli te vervallen.

De werkgever moet een werknemer namelijk daadwerkelijk de mogelijkheid bieden om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Voor de werkgever geldt dus een actieve informatieplicht.

De werkgever kan aan deze plicht voldoen door bijvoorbeeld één keer per jaar (tijdig voor 1 juli) de werknemer te informeren over het saldo aan openstaande wettelijke vakantiedagen van het afgelopen kalenderjaar, dat deze dagen voor 1 juli moeten worden opgenomen bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. Op de werkgever rust de bewijslast om aan te tonen dat hij aan deze informatieplicht heeft voldaan.

Meer over vakantiedagen opnemen

Dit zijn uiteraard niet de enige vraagstukken op het gebied van het verval van vakantiedagen. Hoe zit het bijvoorbeeld met bovenwettelijke vakantiedagen meenemen, of vakantiedagen laten uitbetalen? Daarover denken wij graag met u mee. Bel of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van max. 30 minuten om verder geholpen te worden.

Geschreven door:

mr. Claudelle Schimmel-Blom

mr. Claudelle Schimmel-Blom.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken