Wat moet er eigenlijk betaald worden van de kinderalimentatie?

Geregeld wordt aan mij de vraag gesteld welke kosten er met de kinderalimentatie dienen te worden betaald. Op die vraag zal ik in dit blog antwoord geven.

Vaststelling kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun minderjarige kinderen. In geval van een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken dienen de ouders afspraken te maken omtrent de door de ene ouder aan de andere ouder (laatstgenoemde ouder is over het algemeen de ouder waar de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats hebben) te betalen bijdrage in de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie. Wanneer de ouders er niet in slagen om daar onderling afspraken over te maken, kan de rechtbank op verzoek van de ouders dan wel van één van hen, de kinderalimentatie vaststellen.

Verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten

Wanneer het bedrag aan kinderalimentatie eenmaal is vastgesteld, ontstaat er geregeld discussie tussen de ouders waarvoor de kinderalimentatie dient te worden aangewend. Het zogenaamde TREMA-rapport van de Expertgroep Alimentatie maakt onderscheid tussen de zogenaamde verblijfskosten en de verblijfsoverstijgende kosten.

De verblijfskosten, te weten de kosten die verband houden met het verblijf van de kinderen bij elk van de ouders, zoals bijvoorbeeld  de kosten voor eten, drinken, wonen, worden gedragen door de ouder bij wie de kinderen op dat moment verblijven.

De verblijfsoverstijgende kosten betreft de kosten die los staan van het verblijf van de kinderen. Voorbeelden van verblijfsoverstijgende kosten zijn schoolgeld, contributies voor sport, kleding en dergelijke. Deze verblijfsoverstijgende kosten dienen te worden gedragen door de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben (en die de kinderalimentatie ontvangt). De kinderalimentatie is dus bedoeld om de verblijfsoverstijgende kosten te voldoen.

Kosten van kinderkleding

De post kleding is overigens pas sinds 1 januari 2020 toegevoegd aan de verblijfsoverstijgende kosten. Dit om  reden dat de vraag wie de kosten van de kleding van de kinderen moet dragen in de praktijk tot veel discussie tussen ouders leidde en een duidelijke regel hierover discussie zal voorkomen.

Dat de kosten voor kleding als verblijfsoverstijgende kosten worden aangemerkt is herhaaldelijk aan de orde gekomen in de rechtspraak. Onder meer in de beschikkingen van de rechtbank Den Haag van 27 februari 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:1678) en van de rechtbank Midden-Nederland van 16 maart 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:1132). In laatstgenoemde uitspraak overwoog de rechtbank overigens niet alleen dat de ouder die de kinderalimentatie ontvangt de kosten voor de kleding van de kinderen dient te dragen maar er voorts voor moet zorgen dat de kinderen voldoende kleding hebben bij beide ouders. Einde discussie.

Wilt u meer weten over de kosten van kinderen? Of heeft u vragen over (de hoogte van) kinderalimentatie. Neem contact op met één van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u graag!

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken