banner

De gevolgen van het niet aanzeggen bij een arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het niet verlengen (beƫindigen) van het dienstverband schriftelijk mede te delen. Maar wat zijn de gevolgen als de werkgever vergeet aan te zeggen?

De verplichting tot aanzeggen

Voor een werkgever geldt slechts de verplichting tot aanzegging voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer. De aanzegging moet bovendien uiterlijk één maand voor de afloopdatum van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden.

 

De gevolgen van het niet aanzeggen

Indien een werkgever vergeet om tijdig schriftelijk aan te zeggen, dan betekent dit niet dat het dienstverband doorloopt. Het dienstverband eindigt dan gewoon op de einddatum die in de arbeidsovereenkomst is vermeld.

Wel is de werkgever dan een aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van de tijd die de werkgever te laat heeft aangezegd, met een maximum van één bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag). Met andere woorden: is de werkgever een week te laat met aanzeggen dan moet hij een vergoeding aan de werknemer betalen die gelijk staat aan het salaris van één week.

De uitzonderingen op de regel

Dit is anders indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor en periode korter dan 6 maanden. Ook geldt het bovenstaande niet in het geval de arbeidsovereenkomst niet afloopt op een kalenderdatum,  maar bijvoorbeeld voor de duur van een bepaald project of ter vervanging van een zieke werknemer is aangegaan.

De werknemer blijft gewoon werken na de afloopdatum van de arbeidsovereenkomst

Asls een werkgever helemaal vergeet om aan te zeggen en de werknemer werkt na de afloopdatum van de arbeidsovereenkomst gewoon door, dan wordt de arbeidsovereenkomst voor dezelfde duur (maar ten hoogste voor één jaar) op dezelfde voorwaarden voortgezet.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mij of een van mijn collega-specialisten arbeidsrecht


mr. Claudelle Schimmel-Blom

< Terug naar overzicht