banner

Werkgevers krijgen transitievergoeding terug (compensatie in gevallen van langdurig zieke werknemers)

Sinds 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is een uitwerking van de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar wat betekent deze nieuwe wet voor u? Lees er alles over in onze nieuwe blog!

Wat betekent dit?

Deze wettelijke regeling houdt in dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij uitbetalen bij het ontslag van een werknemer die twee jaar of langer ziek is geweest. In zo’n geval heeft de werkgever al twee jaar lang loon moeten doorbetalen en re-integratiekosten gehad. Het is dan een te zware financiële last als hij ook nog eens de wettelijke transitievergoeding voor zijn rekening moet nemen. Daarom kan de werkgever de transitievergoeding, als hij die heeft betaald, bij het UWV terugvragen.

De compensatie is gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding, maar is niet hoger dan het bedrag van het tijdens de ziekte betaalde brutoloon.

Als er een loonsanctie is opgelegd waardoor het loon langer dan twee jaar is doorbetaald, wordt dat bij de vaststelling van de hoogte van de compensatie buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de periode waarover het dienstverband na afloop van twee jaar ziekte ‘slapend’ is gehouden (en de transitievergoeding dus is opgelopen).

Al met al bevordert de regeling dat werkgevers na twee jaar ziekte geen dienstverbanden laten voortduren om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Daarbij is nog van belang te weten dat voor dienstverbanden die na twee jaar ziekte niet worden beëindigd, de re-integratieplicht blijft bestaan.

Ook in geval van vaststellingsovereenkomst?

Ja! Het maakt niet uit of het dienstverband na twee jaar ziekte eindigt door opzegging of op grond van een vaststellingsovereenkomst.

Wanneer treedt de regeling in werking? Is er terugwerkende kracht?

De inwerkingsdatum is 1 april 2020 maar heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

a. dat de vergoeding tijdig wordt gevraagd:

* de termijn daarvoor is zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding;

* is de transitievergoeding in termijnen betaald, dan kan de aanvraag niet eerder worden ingediend dan de dag waarop de laatste termijn van de vergoeding is betaald;

* als de aanvraag betrekking heeft op een transitievergoeding die is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, moet die uiterlijk op 30 september 2020 zijn ingediend.

b. Dat het dienstverband is beëindigd op initiatief van de werkgever.

 

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Robert van Huussen, advocaat arbeidsrecht.

 

< Terug naar overzicht