banner

Wet werken waar je wilt: status van dit initiatiefwetsvoorstel

Werken waar je wilt; dat klinkt voor veel mensen als een droom. Zeker ten tijde van de coronapandemie hebben velen gemerkt dat werken niet alleen op kantoor, maar ook thuis en op andere locaties goed mogelijk is. Op 16 maart 2021 hebben Steven van Weyenberg en Paul Smeulders het initiatiefwetsvoorstel over de ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend.

Dit wetsvoorstel zou de huidige Wet flexibel werken wijzigen. Het regelt dat een werkgever een verzoek van een werknemer om aanpassing van de werkplek alleen nog maar kan afwijzen als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wat is de status van deze initiatiefwet, nu we weer thuiswerken? We geven een update.

Kritiek van de Raad van State

De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ en adviseert om het aan te passen. Dat is vanwege een aantal redenen. De Raad van State vindt namelijk het volgende:

  • Het voorstel gaat er te veel van uit dat de werknemer kan bepalen waar de werkzaamheden worden verricht, terwijl het nu juist de werkgever is die primair verantwoordelijk is voor het organiseren van het te verrichten werk;
  • Er moet eerst duidelijk worden in welke situaties kosten een aanvaardbare reden kunnen zijn om een verzoek tot wijziging van de werkplek af te wijzen;
  • Het wetsvoorstel beperkt de keuze tot het werken op de bedrijfslocatie óf het woonadres van de werknemer. Dit is een behoorlijke beperking ten opzichte van de huidige situatie. De bestaande wetgeving en praktijk zijn tenslotte niet beperkt tot deze locaties.

De Raad van State heeft nog overwogen dat wetgeving rondom thuiswerken pas van toepassing is als er structureel knelpunten voorkomen waar de praktijk niet goed uitkomt. Maar dat blijkt niet het geval. Toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma heeft destijds wel aangekondigd dat hij het gesprek met de samenleving wil aangaan, om te onderzoeken hoe we werk in de toekomst optimaal kunnen vormgeven en wat een goede balans is tussen werken op kantoor en thuiswerken. De Raad van State adviseert om de uitkomsten hiervan af te wachten.

Meer over thuiswerken

Al met al zal dit ‘Werken waar je wilt’-wetsvoorstel naar verwachting voorlopig niet in behandeling worden genomen. In de tussentijd blijft de Wet flexibel werken gelden. Nu veel mensen hoofdzakelijk thuiswerken – en het niet uit is te sluiten dat dit in de nabije toekomst wijzigt – kan het goed zijn dat u vragen heeft over dit onderwerp. Neem in dat geval gerust contact op met onze specialisten arbeidsrecht. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek nemen we uw kwestie graag met u door.

Gratis kennismaken

Lees ook:

< Terug naar overzicht