Wetsvoorstel: de rechter kan binnenkort betalingsregelingen opleggen

Kan je zonder instemming van de schuldeiser tot een betalingsregeling komen? Als het aan de Minister van Rechtsbescherming ligt, kan dat binnenkort. Het door hem ingediende wetsvoorstel geeft rechters namelijk de bevoegdheid om betalingsregelingen op te leggen. In dit blog leggen we uit wat deze bevoegdheid van de rechter inhoudt.

De huidige wetgeving

Met een betalingsregeling kan de schuldenaar het verschuldigde bedrag in gedeeltes terugbetalen. Dat biedt uitkomst in het geval waarin de schuldenaar tijdelijk niet in staat is om het gehele bedrag ineens te voldoen. Voorwaarde voor een betalingsregeling is dat de schuldeiser instemt met de regeling.

De rechter kan momenteel geen betalingsregeling opleggen. Het uitgangspunt is namelijk dat een schuldeiser recht heeft op volledige betaling van zijn vordering in één keer. Een terugbetalingsregeling is daarmee de uitzondering, niet de regel. De schuldeiser bepaalt daarnaast ook onder welke voorwaarden de betalingsregeling overeengekomen wordt. Zonder zijn instemming komt de regeling immers niet tot stand.

Veranderingen door het wetsvoorstel

In dit wetsvoorstel krijgt de rechter meer bevoegdheid; hij kan op verzoek van de schuldenaar of ambtshalve een betalingsregeling opleggen tegen de wil van de schuldeiser. Deze mogelijkheid heeft de rechter in bepaalde gevallen van redelijkheid en billijkheid. Daarbij is de financiële positie van de schuldenaar het uitgangspunt. Die positie moet zodanig zijn dat de schuldenaar niet in staat is het verschuldigde bedrag in één keer te voldoen.

Dit betekent niet dat de rechter de belangen van de schuldeiser uit het oog verliest. Integendeel, de rechter mag geen betalingsregeling opleggen wanneer de schuldeiser daarmee onevenredig benadeeld wordt. Het is dus niet de bedoeling dat de schuldeiser zelf in financiële problemen raakt door een betalingsregeling.

Meer weten over betalingsregelingen?

Wilt u meer weten over het opleggen van een betalingsregeling door de rechter? Neem dan contact op met een van onze advocaten procesrecht.

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken