Wie is onderhoudsplichtig voor een kind?

Geregeld wordt aan mij gevraagd wie een onderhoudsverplichting heeft ten opzichte van een kind. Ik zal die vraag in deze blog beantwoorden.

De wet bepaalt dat ouders verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Ook voor de verwekker van een kind, die niet tevens de juridisch ouder van het kind is, geldt deze verplichting.

Kinderalimentatie geen kijk- en luistergeld

Het is een misverstand dat ouders (of verwekkers) die geen contact en/of omgang hebben met hun kinderen, geen kinderalimentatie hoeven te betalen. De alimentatieplicht blijft namelijk bestaan. Populair gezegd is kinderalimentatie niet gelijk te stellen aan kijk- en luistergeld.

De duur van de onderhoudsverplichting en eigen inkomsten van het kind

De verplichting tot betaling van kinderalimentatie geldt tot 18 jaar.

Artikel 1:395a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat deze onderhoudsverplichting  wordt verlengd voor meerderjarige kinderen, tot 21 jaar. Deze onderhoudsverplichting voor “jongmeerderjarige kinderen” in de leeftijd van 18 tot 21 jaar geldt zowel voor kinderen die studeren als voor kinderen die dat niet doen. Of zij al dan niet werken, doet niet ter zake. Een eventueel inkomen van een kind is wel van invloed op de omvang van de behoefte van een kind aan een onderhoudsbijdrage. Als het kind bijvoorbeeld een fulltime baan heeft, kan het zo zijn dat de bijdrage van de ouders op een lager bedrag wordt gesteld.

Voor kinderen van ouder dan 21 jaar geldt dat zij alleen nog een recht hebben op een bijdrage van hun ouders als zij behoeftig zijn, oftewel als het kind niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit wordt door de rechter niet snel aangenomen. Zo wordt een kind van 21 jaar of ouder dat studeert, geacht te kunnen voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud en is er dus geen aanspraak op een bijdrage van de ouders.

Wel kunnen ouders bij de echtscheiding in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant een bepaling opnemen waarbij de ouders zich verplichten om aan een kind van 21 jaar of ouder tot een bepaalde leeftijd een bijdrage te blijven verstrekken als het kind studeert. Dat wordt een derdenbeding genoemd.

Onderhoudsplicht stiefouder ter discussie

Op dit moment is een stiefouder (waarmee wordt bedoeld de echtgenoot of geregistreerd partner van een persoon die een of meer kinderen heeft, van welke kinderen de stiefouder niet de ouder is) nog verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van een kind dat onderdeel uitmaakt van zijn of haar gezin. Dit laatste is in de regel het geval wanneer het kind op hetzelfde adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie als de stiefouder.

In de politiek bestaan plannen om deze verplichting af te schaffen. Of die plannen ook werkelijkheid worden is onzeker.

Behoefte en draagkracht

De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald door enerzijds de behoefte van een kind aan een bijdrage en anderzijds de mogelijkheid/draagkracht van een (stief)ouder of verwekker om bij te dragen in de kosten van het kind.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de onderhoudsplicht jegens kinderen en de uitzonderingen daarop, neem dan contact op met mij of met mijn collega Rosalie Lagerweij.

mr. Job Blok

Familierecht spreekuur

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken