banner

Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2020

Per 1 januari 2020 is er in het arbeidsrecht weer het nodige veranderd. De Wet arbeidsmarkt in balans, oftewel de WAB, is namelijk van kracht geworden. Wat houdt dat precies in? We zetten de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 2020 uiteen.

Nieuwe ketenregeling in de wetgeving arbeidsrecht

De ketenregeling is verruimd. Een tijdelijk arbeidscontract kan nu voor drie keer gelden, voordat het overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De drie contracten voor bepaalde tijd mogen bij elkaar niet langer duren dan 36 maanden.

Als er toch een vierde contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan, of als de totale contractduur voor bepaalde tijd de grens van 36 maanden overschrijdt, wordt dit automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Er is een uitzondering in deze wijziging in het arbeidsrecht. Bovenstaande geldt niet als er een periode van meer dan zes maanden zit tussen het einde van de ene arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en de aanvang van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Transitievergoeding in 2020 vanaf eerste werkdag

U bent de transitievergoeding aan medewerkers niet langer verschuldigd vanaf twee jaar dienstverband, maar al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. De mogelijkheden om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding, zijn wel verruimd. Maar: de overbruggingsregelingen in de WWZ (een lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers en een hogere transitievergoeding voor oudere werknemers) zijn vervallen.

Ontslaggronden volgens het nieuwe arbeidsrecht

U mag ontslaggronden gaan combineren. Dat verruimt de mogelijkheid voor ontslag. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een verbetertraject doorloopt, maar met wie ook een verstoorde arbeidsverhouding bestaat.

Let wel: het is mogelijk dat bij zo’n combinatie een extra vergoeding, bovenop de transitievergoeding, aan de werknemer wordt toegekend.

Wetswijzigingen oproepovereenkomst

Als een oproepkracht 12 maanden in dienst is geweest, is een werkgever vanaf 2020 verplicht een vaste arbeidsduur aan te bieden voor het gemiddeld aantal uur dat de werknemer het voorgaande jaar heeft gewerkt.

Een oproepkracht moet nu bovendien minimaal 4 dagen van tevoren (schriftelijk of elektronisch) worden opgeroepen. Als de werkgever de oproep wijzigt of intrekt 4 dagen of korter vóór de dag waarop de werknemer is opgeroepen, heeft de werknemer recht op het loon dat anders verdiend zou zijn.

Payroll in de nieuwe wet arbeidsrecht

Payrollwerknemers hebben, conform de wijzigingen in het arbeidsrecht in 2020, dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dat geldt overigens niet voor pensioenaanspraken.

Premiedifferentiatie WW

Vanaf 1 januari 2020 is een WW-premie verschuldigd, die gedifferentieerd is naar de aard van het contract. Dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Zij betalen nu namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract (dit moet vóór 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 zijn vastgelegd) dan voor werknemers met een flexibel contract.

De lagere premie geldt trouwens ook:

  • voor een werknemer onder de 21 jaar die maximaal 52 uur per maand is verloond
  • voor een leerling in dienst die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt
  • over de betaling die een werkgever als uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) aan de werknemer betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager

Wat betekent de WAB voor u?

Wat brengen de wijzigingen in de wetgeving rondom arbeidsrecht binnen uw bedrijf teweeg? In mijn blogs houd ik u op de hoogte, maar u kunt uiteraard ook contact opnemen voor meer informatie of praktische adviezen. Dat kan met mij, met mr. Van Huussen of mw. Van den Heuvel. Vraag gerust een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

< Terug naar overzicht