banner

Wordt er bij de berekening van de alimentatie rekening gehouden met de hoge energielasten van de alimentatiebetaler?

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de energierekening. De prijzen rijzen de pan uit. Hoewel er diverse maatregelen zijn getroffen vanuit de overheid, zoals de verlaging van de BTW op energielasten en een compensatieregeling voor minima, blijft het een grote kostenpost die maandelijks terugkeert.

Bij de berekening van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie wordt rekening gehouden met bepaalde lasten. Van diverse cliënten heb ik de vraag gekregen of dat rechters rekening houden met de energielasten in de alimentatieberekening.

Kinderalimentatie
Bij de berekening van de kinderalimentatie spelen de woonlasten van de alimentatiebetaler geen rol. Hierop bestaat wel een uitzondering, maar dat is voor deze blog niet relevant. Ook de hoogte van de energierekening speelt dus geen rol bij de berekening van de kinderalimentatie. Er wordt voor de hoogte van de kinderalimentatie onder andere gekeken naar een percentage van het inkomen dat de alimentatiebetaler netto per maand heeft te besteden.

Partneralimentatie
Bij de berekening van de partneralimentatie spelen de woonlasten van de alimentatiebetaler wel een rol. Onder woonlasten wordt verstaan: de kosten van hypotheekrente, hypotheekaflossing, de WOZ-belasting en een forfait eigenaarslasten. Daarnaast wordt het inkomen van de alimentatiebetaler verminderd met de bijstandsnorm. De bijstandsnorm bevat de minimale kosten van levensonderhoud van de alimentatiebetaler, dus alle normale dagelijkse uitgaven zoals boodschappen en benzine in één bedrag. Deze bijstandsnorm is even hoog als de bijstandsuitkering en varieert van € 1.046 tot € 1.560.

De raadsheren (rechters in hoger beroep) van het hof in Amsterdam hebben aangegeven in een zaak, waarvan deze maand de uitspraak werd gedaan, dat de energielasten in deze bijstandsnorm zitten. Als deze lasten van dit bedrag niet kunnen worden betaald, moet het worden voldaan uit het overige besteedbare inkomen. Dit bleek ook al uit een eerdere uitspraak dit jaar van de Rechtbank Rotterdam. De energielasten worden dus niet als aparte kostenpost van het besteedbare inkomen afgetrokken.

Conclusie:

Vooralsnog blijkt niet uit de jurisprudentie dat er bij de berekening van de alimentatie rekening wordt gehouden met de hoge energielasten van de alimentatiebetaler.

< Terug naar overzicht