banner

Zelf een advocaat kiezen bij een rechtsbijstandsverzekering

Voorheen waren rechtsbijstandverzekeraars van mening, dat zij zelf mochten bepalen wie de rechtsbijstand aan de verzekerde verleende. De keuze viel dan op een juridisch medewerker die bij de rechtsbijstandverzekeraar in dienst was, of een externe advocaat waarmee de rechtsbijstandverzekeraar prijsafspraken had gemaakt. Dit alles om de kosten en hiermee de verzekeringspremie zo laag mogelijk te houden. Mede door het arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2014 is hierin een verandering gekomen. De Hoge Raad heeft namelijk het recht op vrije advocaatkeuze door rechtsbijstandverzekerden bevestigd. Hiermee is de keuzevrijheid betreffende een advocaat van de verzekeraar verschoven naar de verzekerde.

Maar wat houdt deze vrije advocaatkeuze in?

Indien u als particulier of ondernemer een rechtsbijstandverzeker heeft gesloten, kunt u in gerechtelijke of administratieve procedure zelf uw advocaat kiezen. Onder gerechtelijke procedures vallen bijvoorbeeld procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, huurrecht en incassozaken tot € 25.000,--). Onder administratieve procedures vallen bijvoorbeeld procedures bij de bestuursrechter (beroep tegen een beslissing op bezwaar van bijvoorbeeld de gemeente). Op dit moment is nog niet duidelijk of ook de zogenaamde UWV ontslagprocedures onder administratieve procedures vallen. De Hoge Raad moet hier nog een oordeel over geven.

Ook bij procedures waarbij procederen met behulp van een advocaat niet verplicht is, heeft u als verzekerde vrije advocaatkeuze.

U kunt dus zelf een advocaat kiezen op kosten van de verzekeraar!

Aan de vergoeding van deze kosten mogen verzekeraars wel beperkingen stellen. Maar deze beperkingen mogen er niet toe leiden, dat de keuzevrijheid van een verzekerde wordt gefrustreerd. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan indien in de polisvoorwaaren kosten van de door de verzekeraar aangewezen advocaat worden vergoed tot een bedrag van € 30.000,-- en de door de verzekerde zelf gekozen advocaat tot een bedrag van € 2.500,--.

Welke keuzevrijheid heeft de rechtsbijstandverzekeraar nog wel?

Omdat de vrije advocaatkeuze alleen geldt voor genoemde procedures, is de verzekeraar in de adviesfase (voorafgaand aan een eventuele procedure) wel vrij om te bepalen wie dat advies geeft. Ook mogen verzekeraars zelf bepalen op welk moment een procedure gestart moet worden. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechtsbijstandverzekeraar om een procedure of juist geen procedure te starten, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Indien u meer informatie wens omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met mij of een van onze collega's. 

< Terug naar overzicht