banner

Zijn afspraken, gemaakt op een bierviltje, bindend?

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van afspraken op een bierviltje. In deze kwestie ging het om afspraken over het jaarsalaris van een werknemer, in dit geval een amateurvoetballer.

Zo zijn met deze voetballer ‘aanvullende’ afspraken gemaakt voor twee seizoenen op een bierviltje. In de arbeidsovereenkomst stonden namelijk salarissen vermeld van € 625,- en € 750,- netto per maand, terwijl op de bierviltjes aanzienlijk hogere jaarsalarissen (€ 14.500,- en € 13.000,- netto per jaar) stonden vermeld. Op basis van de bierviltjes heeft de voetballer achterstallig loon bij zijn club gevorderd, nu de hierop genoemde bedragen niet aan hem zijn uitbetaald. De vraag die centraal stond in deze zaak was of de afspraak op de bierviltjes bindend is.

Al eerder is de vraag of afspraken gemaakt op een bierviltje geldig zijn, voorgelegd aan de rechter. Enkele jaren geleden oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een afspraak, gemaakt op een bierviltje, met daarbij een handtekening, aangemerkt kan worden als een ‘akte’. Een akte is een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. De ondertekening van het geschrift is het enige geldende vormvoorschrift. Het maakt verder niet uit op welk materiaal de afspraak is gemaakt. Het gaat er enkel om dat ‘verstaanbare leestekens’ zijn aangebracht die de gedachte-inhouden vertolken.

De eerste hobbel lijkt hiermee te zijn genomen: de bierviltjes met de gemaakte afspraken worden aangemerkt als een akte en kunnen als bewijs dienen. Vervolgens was het in de zaak van de amateurvoetballer nog de vraag of de handtekening van een bevoegd persoon afkomstig was en of er een bruto of een netto loon was afgesproken.

Via een deskundige is vastgesteld dat de handtekening afkomstig was van de technisch directeur van de voetbalclub. Deze technisch directeur was bevoegd om de gesprekken ten aanzien van het salaris voeren, waardoor de overeenkomst door een bevoegd persoon is aangegaan. Wat betreft de hoogte van de bedragen heeft de voetbalclub nog aangevoerd dat de bedragen die op de bierviltjes werden genoemd, bruto bedragen betroffen, maar het Hof gaat niet mee in deze stelling nu alle genoemde bedragen – ook die in de arbeidsovereenkomst – netto bedragen betroffen. Dit, tezamen met een verklaring van een teamgenoot over de gemaakte afspraken, zorgde ervoor dat de afspraken op de bierviltjes als bindend worden beschouwd. Dit levert een flinke kater voor de voetbalclub op. Volgens het Gerechtshof is zij namelijk gehouden de netto salarissen, zoals genoemd op de bierviltjes, mét daarbij een wettelijke verhoging van 15%, aan de voetballer te voldoen.

Meer weten over of gemaakte afspraken bindend zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten overeenkomstenrecht voor een gratis kennismakingsgesprek. Wij helpen u graag verder met uw kwestie.

< Terug naar overzicht